Traject 4

U bent een primaire ontdoener of een niet-meldingsplichtige ontdoener

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U geeft het afval alleen aan een inzamelaar die een VIHB-nummer heeft.
 • U laat de inzamelaar weten wat voor afval u heeft en hoeveel het ongeveer is.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum. Bij de rekening van de inzamelaar krijgt u ook het afvalstroomnummer. Deze gegevens en papieren bewaart u.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een inzamelaar die gebruik maakt van route-inzameling

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U heeft in de vrachtwagen of in het schip een gewaarmerkte kopie van uw melding op de landelijke VIHB-lijst. Zamelt u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval in? Dan moet u ook een inzamelvergunning hebben.
 • U laat de ontvanger weten wat voor afval u heeft en hoeveel het ongeveer is. U geeft ook de Eural-code van het afval.
 • U krijgt van de ontvanger een contract en u hierin zet alle gegevens over het afval.
 • U vult een begeleidingsbrief in. U tekent de begeleidingsbrief en bewaart hem tijden het transport.
 • Als u bent aangekomen, zet de ontvanger het gewicht van de vracht en zijn handtekening op de begeleidingsbrief. U houdt het gele doorslagvel van de begeleidingsbrief, het roze doorslagvel is voor de ontvanger.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een niet-meldingsplichtige ontvanger

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U voldoet aan voorwaarden om het afval te ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn.
 • U maakt een contract met de inzamelaar en tekent dit allebei.
 • Als u de vracht heeft ontvangen, krijgt u ook de begeleidingsbrief. U weegt de vracht en vult het gewicht in op de begeleidingsbrief. Dan zet u uw handtekening erop. Het gele doorslagvel geeft u aan de inzamelaar.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort en datum.

U bewaart de gegevens over de vrachten, de begeleidingsbrief en het contact minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

Voorbeeldformulieren

Hieronder vindt u voorbeeldformulieren met uitleg. Lege formulieren vindt u op de pagina formulieren.