Formulieren

Werkgeversverklaring

Voor het aanvragen van een account in AMICE worden werkgeversverklaringen aan het LMA gezonden. Sinds 2 april 2013 accepteert het LMA ook werkgeversverklaringen via de e-mail. Het gaat hierbij om een digitale kopie van een getekende werkgeversverklaring. U kunt de volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring mailen naar helpdesk@lma.nl.

Begeleidingsbrief

Tijdens het transport van afvalstoffen moet, afgezien van een aantal uitzonderingen, altijd een vormvaste begeleidingsbrief aanwezig zijn. De begeleidingsbrief bevat naast informatie over de ontdoener, transporteur en de ontvanger, ook informatie over de afvalstof zelf en de voorgenomen verwerkingsmethode hiervan. Ook is de begeleidingsbrief een goed hulpmiddel voor het bijhouden van de verplichte registratie.

Gecombineerde begeleidingsbrief

Tijdens het transport van afvalstoffen moet, afgezien van een aantal uitzonderingen, altijd een vormvaste begeleidingsbrief aanwezig zijn. De begeleidingsbrief bevat naast informatie over de ontdoener, transporteur en de ontvanger, ook informatie over de afvalstof zelf en de voorgenomen verwerkingsmethode hiervan. Ook is de begeleidingsbrief een goed hulpmiddel voor het bijhouden van de verplichte registratie.

Voor het transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen, waarvan de toepassing aan het meldpunt bodemkwaliteit wordt gemeld, is een 'gecombineerde' begeleidingsbrief ontworpen. De inhoud van deze begeleidingsbrief kunt u voor een groot deel via het meldpunt bodemkwaliteit op het formulier printen.

Sinds het van kracht worden van de Omgevingswet worden toepassingen van grond, bagger en bouwstoffen niet meer gemeld aan het meldpunt bodemkwaliteit. Daarmee is de toegevoegde waarde van de gecombineerde begeleidingsbrief komen te vervallen. Wij raden het daarom af om deze versie van de begeleidingsbrief nog te gebruiken.

Formulier voor de eerste ontvangstmelding

Het formulier voor de eerste ontvangstmelding wordt gebruikt om het afvalstroomnummer en de bijbehorende vaste gegevens bij het LMA te melden. Het formulier dient opgestuurd te worden binnen twee weken na afloop van de maand waarin daadwerkelijk van het afvalstroomnummer gebruik is gemaakt.

Formulier voor de maandelijkse ontvangstmelding

Het formulier voor de maandelijkse ontvangstmelding wordt gebruikt voor het melden van het aantal vrachten en aantal kilo's die onder de betreffende afvalstroomnummers zijn ontvangen. Bij de eerste ontvangstmelding dient altijd een maandelijkse ontvangstmelding gevoegd te worden.

Formulier voor de maandelijkse afgiftemelding

Het formulier voor de maandelijkse afgiftemelding wordt gebruikt door inrichtingen die ook ontvangstmeldingsplichtig zijn en (afval)stoffen hebben afgegeven aan een ontvanger die de ontvangst hiervan niet hoeft te melden.

Overdracht van scheepsafvalstoffen (S-formulier)

Het formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen (S-formulier) wordt gebruikt bij de afgifte van afvalstoffen die op schepen zijn ontstaan.