Onderwerpen

Onderwerpen op de site van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Overheden

Wij leveren verschillende producten, diensten en trainingen aan omgevingsdiensten, inspecties en handhavers. Meer informatie hierover vind u hier.

Bedrijven

Informatie voor bedrijven die op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen meldingsplichtig zijn om (afval)stoffen te melden.

Melden met AMICE

Digitaal melden doet u via ons systeem AMICE. Meer informatie vind u hier.

De digitale begeleidingsbrief

U kunt ook zonder papieren begeleidingsdocumenten afvaltransporten uitvoeren. U heeft dan een digitale gegevensdrager nodig. Deze informatie vind u hier.

Publicaties

Onze handleidingen, formulieren en factsheets vind u hier.