Presentaties en cursussen

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) biedt een aantal eendaagse trainingen voor medewerkers van omgevingsdiensten. Op deze pagina leest u alles over deze trainingen.

Met de trainingen ondersteunt het LMA de omgevingsdiensten in hun ambitie het toezicht en de handhaving te versterken. De trainingen vinden bij uw eigen omgevingsdienst op kantoor plaats. De informatie in deze trainingen is helemaal toegespitst op de behoeften van overheidspartijen. Private partijen kunnen dus niet deelnemen aan onze trainingen.

Gratis voor omgevingsdiensten

Deze training is gratis voor medewerkers van omgevingsdiensten. Medewerkers van andere overheden kunnen contact met ons opnemen om bij al georganiseerde trainingen aan te sluiten. Per training geldt een minimum van 12 deelnemers.

Overzicht actuele trainingen

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met agnl-lma.rapportage@rws.nl