Bedrijven

Als u op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen meldingsplichtig bent, moet u de (afval)stoffen, die u ontvangt, melden.

Inrichtingen die gevaarlijk afval ontvangen of onder categorie 28.4 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) vallen, kunnen meldingsplichtig zijn om hun ontvangen afvalstoffen maandelijks bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te melden. Ook de ontvangst van verontreinigde grond of het verwerken van gevaarlijk afval dat op uw eigen inrichting is ontstaan kan aanleiding zijn om maandelijks bij het LMA meldingen te doen.

Om te kunnen melden bij het LMA, moet u een verwerkersnummer hebben.

Verwerkingsnummer om te melden bij het LMA

Inrichtingen die afval ontvangen kunnen meldingsplichtig zijn om bij het LMA maandelijks ontvangsten en eventuele afgiften te melden. Dit hangt af van wat er volgens de melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning van de inrichting aan afvalstoffen wordt ontvangen of aan afvalstoffen wordt verwerkt (nuttige toepassing of verwijdering).

Denkt u dat u ook moet melden bij het LMA? Of heeft u van een Omgevingsdienst te horen gekregen dat u misschien meldingsplichtig bent?

Verwerkingsnummer aanvragen

Door het formulier op onze website in te vullen kunt u een verwerkingsnummer aanvragen. U wordt verzocht om bij het invullen van het formulier ook uw melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning te uploaden.

Wij nemen uw aanvraag voor een verwerkersnummer in behandeling. Wij toetsen of de aanvraag volledig is. Als er genoeg informatie aanwezig is, zal de aanvraag van een verwerkersnummer worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft tenslotte het laatste woord over of u wel of niet moet melden bij het LMA.

Gemiddeld duurt de aanvraag van een verwerkersnummer 4 weken.

Meldingen doen bij het LMA

Als u een verwerkersnummer heeft ontvangen van het LMA, moet u maandelijkse meldingen bij het LMA doen.

U kunt meldingen middels XML-berichten versturen. Dat noemen we ook wel Elektronisch Melden.

Ook kunt u de maandelijkse meldingen doen door in te loggen op de website van AMICE (het meldsysteem van het LMA).

Mocht u meldingen wensen te doen via AMICE, kunt u gebruik maken van onderstaande video’s voor meer informatie:

Intrekken verwerkingsnummer na stoppen, verhuizen of faillissement

Gebruikt u het verwerkersnummer dat u van het LMA heeft ontvangen niet meer? Dan kunt u het verwerkersnummer intrekken. Als u dit niet doet, ontvangt u van het LMA maandelijks herinneringen vanwege het ontbreken van meldingen over een specifieke maand.

Uw verzoek tot het intrekken van een verwerkersnummer zal worden afgestemd met de Omgevingsdienst/RUD.