Bedrijven

Als u op grond van het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ meldingsplichtig bent, moet u de (afval)stoffen, waarvan u zich ontdoet, melden. Deze afgiftemelding heeft ook betrekking op stoffen/producten die zijn ontstaan uit eerder ontvangen afvalstoffen alsook op stoffen/producten, waarin eerder ontvangen afvalstoffen zijn verwerkt. U hoeft geen afgiftemelding te doen als u uw (afval)stoffen afgeeft aan een inrichting die meldingsplichtig is. U geeft af aan een meldingsplichtige inrichting als u een afvalstroomnummer heeft gekregen voor de afgifte van de betreffende afvalstoffen.