Bepaal uw rol

Uw rol als u afval wegdoet, transporteert of ontvangt

U wilt weten wat u moet melden en welke verplichtingen uw bedrijf heeft. Daarvoor moet u eerst weten wat uw rol is, en wat de rol is van de bedrijven waar u mee samenwerkt. Hieronder kunt u met een vragenlijst ontdekken wat uw rol is. Kent u uw rol al? Ga dan meteen naar trajecten om te zien wat u moet doen. Let op: u kunt verschillende rollen tegelijk hebben. U kunt bijvoorbeeld én inzamelaar én ontvanger zijn van afval.

Wat is uw situatie?

Klik hieronder op de situatie die bij u past. Daarna beantwoordt u een aantal vragen.

Er zijn drie situaties mogelijk:

A. Ik heb afval dat ik weg wil doen
B. Ik transporteer afval
C. Ik ontvang afval

A. Ik heb afval dat ik weg wil doen

Is het afval bij u ontstaan?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een primaire ontdoener. U hoeft afval nooit te melden. Maar u moet wel
andere dingen doen. Kijk bij trajecten wat u moet doen.

Nee

U bent een secundaire ontdoener.

Bedrijven kunnen vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van
het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:

 • Welk afval ontvangt u?
 • Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen:

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is
  50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit
  is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is
  50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.
Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën?
Antwoord Uw rol
Ja u bent een meldingsplichtige secundaire ontdoener.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee u bent een niet-meldingsplichtige secundaire ontdoener.
Kijk bij trajecten wat u moet doen


B. Ik transporteer afval

Wordt u eigenaar van het afval dat u transporteert?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een inzamelaar. U bent een inzamelaar als u afval ophaalt bij personen
of bedrijven, en u daardoor de eigenaar wordt van dat afval. Een inzamelaar kan
bijvoorbeeld een aannemer zijn die het groenafval meeneemt.

Haalt u het afval op bij verschillende adressen, en rijdt u een vaste route om dit
afval op te halen?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van route-inzameling.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling? Dat betekent dat u afval
verzamelt dat voorkomt op de lijst bijlage A van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. En dat u onderweg
geen afval van verschillende bedrijven samenvoegt.

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van de inzamelaarsregeling. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent een inzamelaar die geen gebruik maakt
van route-inzameling of van de inzamelaarsregeling
.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent vervoerder. U hoeft het afval dat u slechts vervoert nooit te melden.
Kijk bij trajecten welke dingen u wel moet doen.

Let op: transporteert u klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval dat in de lijst hieronder staat? Dan mag u alleen een route-inzameling doen als u minder dan 50 kilo of liter per keer ontvangt. Het gaat om deze stoffen:

 • laboratoriumafval
 • afval van amalgaam. Tandartsen gebruiken deze stof om gaatjes te vullen.
 • verfresten: resten van verf, lak, beits en soortgelijke stoffen
 • fotografisch afval
 • zuren, logen, galvanische baden en etsbaden. Deze zijn bijvoorbeeld hiervoor gebruikt:
 1. om metaal schoon te maken of te bewerken.
 2. om een beschermende laag metaal om iets heen te doen.
 3. om de verf te verwijderen van producten.
 • Afgewerkte olie in verpakking. Maar alleen als de afgewerkte olie hoort bij categorie I of II van de bijlage van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Transporteert u meer dan 50 kilo klein gevaarlijk afval per ontdoener? Of ander klein gevaarlijk afval? Dan kunt u geen route-inzameling doen. U wordt dan vervoerder.
En het bedrijf dat het afval ontvangt, moet een melding doen. U komt dan terecht bij traject 1.

C. Ik ontvang afval

Hoort uw bedrijf bij een van de volgende categorieën?

 • Inrichtingen die gevaarlijk afval ontvangen (zijnde een inrichting waar er sprake is van beroepsmatig verwijderen of nuttig toepassen) of inrichtingen waar de op de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen direct worden verwijderd of nuttig worden toegepast.
 • Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
 1. Welk afval ontvangt u?
 2. Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen.

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.
Hoort uw bedrijf bij een van de bovenstaande categorieën?
Antwoord Uw rol
Ja u bent een meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee u bent een niet-meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.