Bepaal uw rol

Uw rol als u afval wegdoet, transporteert of ontvangt

U wilt weten wat u moet melden en welke verplichtingen uw bedrijf heeft. Daarvoor moet u eerst weten wat uw rol is, en wat de rol is van de bedrijven waar u mee samenwerkt. Hieronder kunt u met een vragenlijst ontdekken wat uw rol is. Kent u uw rol al? Ga dan meteen naar trajecten om te zien wat u moet doen. Let op: u kunt verschillende rollen tegelijk hebben. U kunt bijvoorbeeld én inzamelaar én ontvanger zijn van afval.

Wat is uw situatie?

Klik hieronder op de situatie die bij u past. Daarna beantwoordt u een aantal vragen.

Er zijn drie situaties mogelijk:

A. Ik heb afval dat ik weg wil doen
B. Ik transporteer afval
C. Ik ontvang afval

A. Ik heb afval dat ik weg wil doen

Is het afval bij u ontstaan?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een primaire ontdoener. U hoeft afval nooit te melden. Maar u moet wel
andere dingen doen. Kijk bij trajecten wat u moet doen.

Nee

U bent een secundaire ontdoener.

Bedrijven kunnen vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van
het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:

 • Welk afval ontvangt u?
 • Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen:

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is
  50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit
  is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren.De opslagcapaciteit is
  50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.
Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën?
Antwoord Uw rol
Ja u bent een meldingsplichtige secundaire ontdoener.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee u bent een niet-meldingsplichtige secundaire ontdoener.
Kijk bij trajecten wat u moet doen


B. Ik transporteer afval

Wordt u eigenaar van het afval dat u transporteert?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een inzamelaar. U bent een inzamelaar als u afval ophaalt bij personen
of bedrijven, en u daardoor de eigenaar wordt van dat afval. Een inzamelaar kan
bijvoorbeeld een aannemer zijn die het groenafval meeneemt.

Haalt u het afval op bij verschillende adressen, en rijdt u een vaste route om dit
afval op te halen?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van route-inzameling.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling? Dat betekent dat u afval
verzamelt dat voorkomt op de lijst bijlage A van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. En dat u onderweg
geen afval van verschillende bedrijven samenvoegt.

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van de inzamelaarsregeling. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent een inzamelaar die geen gebruik maakt
van route-inzameling of van de inzamelaarsregeling
.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent vervoerder. U hoeft het afval dat u slechts vervoert nooit te melden.
Kijk bij trajecten welke dingen u wel moet doen.

Let op: transporteert u klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval dat in de lijst hieronder
staat? Dan mag u alleen een route-inzameling doen als u minder dan 50 kilo of liter per keer
ontvangt. Het gaat om deze stoffen:

 • Laboratoriumafval
 • Afval van amalgaam. Tandartsen gebruiken deze stof om gaatjes te vullen.
 • Verfresten: resten van verf, lak, beits en soortgelijke stoffen
 • Fotografisch afval
 • Zuren, logen, galvanische baden en etsbaden. Deze zijn bijvoorbeeld hiervoor gebruikt:
 1. om metaal schoon te maken of te bewerken.
 2. om een beschermende laag metaal om iets heen te doen.
 3. om de verf te verwijderen van producten.
 • Afgewerkte olie in verpakking. Maar alleen als de afgewerkte olie hoort bij categorie I of II
  van de bijlage van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Transporteert u meer dan 50 kilo klein gevaarlijk afval per ontdoener? Of ander klein
gevaarlijk afval? Dan kunt u geen route-inzameling doen. U wordt dan vervoerder.
En het bedrijf dat het afval ontvangt, moet een melding doen. U komt dan terecht bij traject 1.

C. Ik ontvang afval

Hoort uw bedrijf bij een van de volgende categorieën?

 • Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
 1. Welk afval ontvangt u?
 2. Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen.

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.
Hoort uw bedrijf bij een van de bovenstaande categorieën?
Antwoord Uw rol
Ja u bent een meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee u bent een niet-meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.