Bepaal uw rol

U wilt weten welke verplichtingen uw bedrijf heeft. Daarvoor moet u eerst weten wat uw rol is, en wat de rol is van de bedrijven waar u mee samenwerkt. Hieronder kunt u met een vragenlijst ontdekken wat uw rol is. Kent u uw rol al? Ga dan meteen naar trajecten om te zien wat u moet doen. Let op: u kunt verschillende rollen tegelijk hebben. U kunt bijvoorbeeld én inzamelaar én ontvanger zijn van afval.

Wat is uw situatie?

Klik hieronder op de situatie die bij u past. Daarna beantwoordt u een aantal vragen.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

 1. Ik heb afval dat ik weg wil doen
 2. Ik transporteer afval
 3. Ik ontvang afval

1. Ik heb afval dat ik weg wil doen

Is het afval bij u ontstaan?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een primaire ontdoener. U hoeft afval nooit te melden. Maar u moet wel
andere dingen doen. Kijk bij trajecten wat u moet doen.

Nee

U bent een secundaire ontdoener.

U ontvangt van buiten uw bedrijfslocatie afkomstige afvalstoffen en geeft die afvalstoffen, al dan niet na behandeling, door aan een ander of een andere locatie van uw bedrijf. Of u maakt producten, grondstoffen en dergelijke uit afvalstoffen en die materialen verlaten uw bedrijfsterrein.

We kennen twee verschillende secundaire ontdoeners:

 1. u hebt de verplichting de ontvangst van afvalstoffen aan het LMA te melden. U bent dan een meldingsplichtige secundaire ontdoener. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
 2. u hebt géén verplichting de ontvangst van afvalstoffen aan het LMA te melden. U bent dan een niet-meldingsplichtige secundaire ontdoener. Kijk bij trajecten wat u moet doen.

Meer informatie over wie precies de ontvangst van afval aan het LMA moet melden vindt u bij 'Ik ontvang afval'.


2. Ik transporteer afval

Wordt u eigenaar van het afval dat u transporteert?
Antwoord Uw rol
Ja

U bent een inzamelaar. U bent een inzamelaar als u afval ophaalt bij personen
of bedrijven, en u daardoor de eigenaar wordt van dat afval. Een inzamelaar kan
bijvoorbeeld een aannemer zijn die het groenafval meeneemt.

Haalt u het afval op bij verschillende adressen, en rijdt u een vaste route om dit
afval op te halen?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van route-inzameling.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling? Dat betekent dat u afval
verzamelt dat voorkomt op de lijst bijlage A van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. En dat u onderweg
geen afval van verschillende bedrijven samenvoegt.

Maakt u gebruik van de inzamelaarsregeling?
Antwoord Uw rol
Ja U bent een inzamelaar die gebruik maakt van de inzamelaarsregeling. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent een inzamelaar die geen gebruik maakt
van route-inzameling of van de inzamelaarsregeling
.
Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee U bent vervoerder. U hoeft het afval dat u slechts vervoert nooit te melden.
Kijk bij trajecten welke dingen u wel moet doen.

Let op: transporteert u klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval dat in de lijst hieronder staat? Dan mag u alleen een route-inzameling doen als u minder dan 50 kilo of liter per keer ontvangt. Het gaat om deze stoffen:

 • laboratoriumafval
 • afval van amalgaam. Tandartsen gebruiken deze stof om gaatjes te vullen.
 • verfresten: resten van verf, lak, beits en soortgelijke stoffen
 • fotografisch afval
 • zuren, logen, galvanische baden en etsbaden. Deze zijn bijvoorbeeld hiervoor gebruikt:
 1. om metaal schoon te maken of te bewerken.
 2. om een beschermende laag metaal om iets heen te doen.
 3. om de verf te verwijderen van producten.
 • Afgewerkte olie in verpakking. Maar alleen als de afgewerkte olie hoort bij categorie I of II van de bijlage van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Transporteert u meer dan 50 kilo klein gevaarlijk afval per ontdoener? Of ander klein gevaarlijk afval? Dan kunt u geen route-inzameling doen.  U komt dan terecht bij traject 1.

3. Ik ontvang afval

U houdt zich bezig met het (voorlopig) nuttig toepassen of (voorlopig) verwijderen van gevaarlijk afval, afkomstig van buiten uw bedrijfslocatie of ontstaan op uw eigen bedrijfslocatie. Of u ontvangt van buiten uw bedrijfslocatie afkomstige bedrijfsafvalstoffen en uw werkzaamheden zijn gericht op:

 • het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in afdeling 3.5 (afvalbeheer) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat daarbij om:
  • auto- en tweewielerdemontage
  • kringloopbedrijf en bedrijf reparatie gebruikte producten
  • rubberrecycling- en kunststofrecyclingbedrijf
  • metaalrecyclingbedrijf
  • recyclingbedrijf voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin
  • milieustraat
  • zuiveringstechnisch werk
  • grondbank of grondreinigingsbedrijf
  • verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
 • het uitvoeren van de volgende milieubelastende activiteiten waarbij u op uw bedrijfsterrein afvalstoffen in ontvangst neemt:
  • agrarisch loonwerkbedrijf (3.6.5 Bal)
  • bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf (3.7.1 Bal)
  • onderhoud van openbare ruimte (3.7.7 Bal)
  • autobergingsbedrijf en pechhulp (3.8.1 Bal)
  • op of in bodem brengen van bedrijfsafval of gevaarlijk afval buiten stortplaatsen (3.2.14 Bal)
  • verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc installatie (3.2.15 Bal)
  • afvalbeheer ippc installaties (3.3.10 Bal)
  • stortplaats of winningsafvalvoorziening (3.3.12 Bal)
  • verbranden afval in een ippc installatie (3.3.13 Bal)
  • bedrijf voor mestbehandeling, voor zover het gaat om vergisten plantaardig materiaal (3.6.8 Bal)

En uw activiteiten zijn niet uitgezonderd van de meldplicht aan het LMA.

U kunt voor het bepalen van de meldplicht aan het LMA gebruik maken van een stroomschema (onder het kopje 'Moet u melden aan het LMA?').

Hoort uw bedrijf bij een van de bovenstaande categorieën?
Antwoord Uw rol
Ja u bent een meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.
Nee u bent een niet-meldingsplichtige ontvanger. Kijk bij trajecten wat u moet doen.