Traject 1

U bent een primaire ontdoener of een niet-meldingsplichtige secundaire ontdoener

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U geeft het afval alleen aan een ontvanger die het afval mag ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen aan welke voorwaarden de ontvanger moet voldoen.
 • U geeft het afval alleen aan een vervoerder of inzamelaar die een VIHB-nummer heeft.
 • Laat u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval transporteren? Dan mag u het afval alleen afgeven aan een transporteur die een inzamelvergunning heeft.
 • U laat de ontvanger weten wat voor afval u heeft en hoeveel het ongeveer is. U geeft ook de Eural-code van het afval.
 • U ontvangt van de ontvanger een contract en u zet hierin alle gegevens over het afval.
 • U ontvangt van de ontvanger een afvalstroomnummer. Dit nummer zet u in het contract.
 • U vult een begeleidingsbrief in, en zet hierin ook het afvalstroomnummer. Deze begeleidingsbrief geeft u aan de vervoerder of inzamelaar. Het witte origineel houdt u zelf.

Let op: is de vracht aangekomen bij de ontvanger? Vraag dan naar een kopie van het roze doorslagvel van de begeleidingsbrief. Zo heeft u het bewijs dat de vracht is aangekomen bij de ontvanger.

 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten en het contract minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een vervoerder of een inzamelaar die geen gebruik maakt van route-inzameling of de inzamelaarsregeling

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U heeft in de vrachtwagen of in het schip een gewaarmerkte kopie van uw melding op de landelijke VIHB-lijst.
 • Transporteert u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval? Dan moet u ook een inzamelvergunning hebben.
 • U vraagt de ontdoener om een begeleidingsbrief. U ondertekent deze begeleidingsbrief en bewaart hem tijdens het transport.
 • Als u bent aangekomen, zet de ontvanger het gewicht van de vracht en zijn handtekening op de begeleidingsbrief. U houdt het gele doorslagvel van de begeleidingsbrief, het roze doorslagvel is voor de ontvanger.
 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

U bent een meldingsplichtige ontvanger

Dit zijn uw verplichtingen:

 • U voldoet aan voorwaarden om het afval te ontvangen. In artikel 10.37 van de Wm kunt u lezen welke voorwaarden dat zijn.
 • Heeft u nog geen verwerkersnummer? Dan vraagt u deze aan bij het LMA. Dit hoeft maar een keer voor alle vrachten die u ontvangt.
 • U maakt een afvalstroomnummer en geeft dit door aan de ontdoener. Het afvalstroomnummer bestaat uit 12 tekens. De eerste 5 tekens zijn het verwerkersnummer, de andere 7 tekens kunt u zelf verzinnen.
 • U maakt een contract met de ontdoener en ondertekent dit allebei.
 • Als u de vracht heeft ontvangen, krijgt u ook de begeleidingbrief. U weegt de vracht en vult het gewicht in op de begeleidingsbrief. Dan zet u uw handtekening erop. Het gele doorslagvel geeft u aan de transporteur.
 • U doet een ontvangstmelding van de vracht. Dit doet u via AMICE of met een formulier. Dit doet u binnen vier weken na afloop van de maand waarin u het afval heeft ontvangen.

Let op: voor de melding heeft u voor de vervoerder of inzamelaar en de ontdoener een bedrijfsnummer nodig. Dit kunt u per bedrijf hier aanvragen.

 • U registreert de gegevens van de verschillende vrachten: hoeveelheid, soort, afvalstroomnummer en datum.
 • U bewaart de gegevens over de vrachten, de begeleidingsbrief en het contact minimaal 5 jaar. U moet deze gegevens kunnen laten zien aan een controleur.

Voorbeeldformulieren

Hieronder vindt u voorbeeldformulieren met uitleg. Lege formulieren vindt u op de pagina formulieren.