Welke regels gelden voor u?

Als u bedrijfsafval of gevaarlijk afval wegdoet, transporteert of ontvangt

Ontvangt of transporteert u bedrijfsafval of gevaarlijk afval? Of doet u dit afval weg? Dan moet u zich houden aan een aantal regels die staan in wetten, besluiten en regelingen. Dit betekent in ieder geval dat u altijd moet zorgen voor een goede administratie. En dat u soms afval moet melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Hieronder leest u wat u moet doen.

Zorg voor een goede administratie

Hebt u een bedrijf dat afval wegdoet, transporteert of ontvangt? Dan moet u zorgen voor een goede administratie. Dit betekent dat u onder meer volgende documenten vijf jaar lang moet bewaren:

 • Het contract dat u hebt met het bedrijf waar u afval naartoe brengt. En het contract met het bedrijf waar u afval van ontvangt.
 • Een kopie van de begeleidingsbrieven (hard-copy of scan). Dit is alleen verplicht voor bedrijven die afvalstoffen ontvangen en dit aan het LMA moeten melden. Omdat de begeleidingsbrief gegevens bevat die in de administratie aanwezig moeten, zijn adviseren wij ook de andere partijen een kopie van de begeleidingsbrief te bewaren.
 • De rekening van het afval.

Welke bedrijven moeten afval melden aan het LMA?

Met de komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, is de manier waarop partijen worden aangewezen als meldingsplichtig veranderd. Dat was nodig omdat de Omgevingswet uitgaat van milieubelastende activiteiten, in plaats van inrichtingen. Uitgangspunt bij deze wijziging was een beleidsneutrale overgang. Dat betekent dat er geen, of zo min mogelijk, wijzigingen zijn ten opzichte van de oude situatie. Met andere woorden: de partijen die eerder aan het LMA moesten melden, moeten dat in de nieuwe situatie ook. En andersom.

Om te bepalen of u aan het LMA moet melden kunt u gebruik maken van een stroomschema. Hierin is de aanwijzing van de meldverplichting opgenomen, zoals die per 1 januari 2024 is opgeschreven.

Download het stroomschema (pdf, 4.8 MB)

Let op: dit schema voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u hierdoor problemen? Neem dan contact met ons op voor een passende oplossing.

Welk afval hoeft u niet te melden?

Dit afval hoeft u niet te melden als u het ontvangt:

 • Afval dat door particulieren zelf wordt gebracht.
 • Afval dat binnen uw bedrijf ontstaat en u zelf gaat verwerken (voor gevaarlijk afval geldt wel de verplichting hiervan een afgiftemelding te doen).
 • Afval uit het buitenland. U heeft hiervoor een vergunning van de EVOA nodig.
 • Afval dat u bij de uitvoering van uw werk voor de overheid heeft gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op.
 • U ontvangt bedrijfsafval dat 50 kilo of lichter is.
 • Het afval hieronder, als u het voor het eerst overslaat. Het afval is niet langer dan 48 uur bij u:
  • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
  • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
  • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil en plantsoenafval.

Afval melden in het kort

Op de pagina Welke verplichtingen heeft u leggen wij precies uit wat u moet doen als u afval ontvangt. Hieronder leest u kort hoe dit gaat.

 • Hebt uw bedrijf nog geen verwerkersnummer? Vraag dit dan aan bij het LMA. Ontvangt u afval en moet u dit afval melden? Vraag dan eerst wat voor soort afval het is.
 • Maak een afvalstroomnummer voor de afvalstroom. Dit nummer begint met uw verwerkersnummer. De andere tekens mag u zelf verzinnen.
 • Gebruik het handelsregisternummer voor uzelf en de bedrijven die het afval wegdoen en transporteren.
 • Is het afval bij u? Teken dan de begeleidingsbrief, zet het gewicht erop en bewaar een doorslag van de begeleidingsbrief.
 • Meld het afval bij het LMA. Doe dit binnen vier weken na de laatste dag van de maand waarin u het afval ontving. Bijvoorbeeld: u ontvangt het afval op 23 oktober. Dan moet u uiterlijk op 28 november het afval hebben gemeld. Gebruik hiervoor het elektronische systeem AMICE.

Heeft u vragen?

Hebt u vragen over melden van afval, over AMICE of over onze formulieren? Bel of mail dan onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via (088) 797 71 02. U kunt ook mailen naar helpdesk@lma.nl.