Aanvragen verwerkersnummer

Als u volgens uw omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit afvalstoffen mag ontvangen, kan het zijn dat u meldingsplichtig bent om te melden bij het LMA. Met dit formulier kunt u een aanvraag verwerkersnummer doen, om te laten toetsen. Het verwerken van een aanvraag of u wel of niet moet melden bij het LMA duurt gemiddeld 4 weken. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het bevoegd gezag (vaak de omgevingsdienst).

Vergeet niet uw melding te bevestigen op het volgende scherm.