Aanvragen verwerkersnummer

Als u volgens uw Omgevingsvergunning of Melding Activiteitenbesluit afvalstoffen mag ontvangen, kan het zijn dat u meldingsplichtig bent om te melden bij het LMA. Met dit formulier kunt u een aanvraag verwerkersnummer doen, om te laten toetsen. Of u wel of niet moet melden bij het LMA. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het bevoegd gezag (vaak de Omgevingsdienst).