Factsheets

Wie moeten de ontvangsten en afgiften van (afval)stoffen melden?

In het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staat onder andere wie verplicht is de ontvangsten en afgiften van (afval)stoffen maandelijks te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De afgiftemeldingen hebben ook betrekking op producten en/of grondstoffen die zijn ontstaan uit de eerder ontvangen afvalstoffen. En om gevaarlijk afval dat op de locatie waar het ontstaat wordt verwerkt. De plicht om ontvangen en afgegeven afvalstoffen te melden geldt voor bepaalde (milieubelastende) activiteiten.

Afvalstoffen waarvoor de inzamelaarsregeling mogelijk is

Het toepassen van de inzamelaarsregeling is onder andere  toegestaan als de ingezamelde afvalstromen staan vermeld op bijlage A van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Staat de betreffende afvalstof hierop, dan mag de inzamelaar een afvalstroomnummer voor diverse locaties van herkomst ontvangen. Daarmee wordt de inzamelaar tevens als ontdoener vermeld.

Bijlage A van de Regeling (pdf, 76 kB)

Elektronisch melden: snel en eenvoudig!

Het elektronisch melden biedt veel voordelen:

  • U hoeft geen formulieren aan te schaffen en handmatig in te vullen. Administratieve lasten worden zo tot een minimum worden beperkt.
  • U hebt minder last van frustraties, omdat het systeem fouten direct terugkoppelt.
  • U kunt diverse rapportages opvragen van uw eigen gegevens.

Wat u moet weten over nummers en codes

Sinds 1 januari 2005 gelden er nieuwe verplichtingen voor het melden en registreren van afvalstoffen. Dit heeft consequenties voor de tot 1 januari 2005 toegepaste nummers en codes. Sommige nummers en codes zijn vervallen (inzamelaarsnummer, kvk-nummer).  Andere nummers en codes zijn gewijzigd (ACL-codes, afvalstroomnummer, verwerkingscodes). Daarnaast zijn nieuwe nummers en codes toegevoegd (VIHB-nummer en Eural-code).

Alles over melden en de in te vullen velden

Meldingen kunt u elektronisch - via XML-berichten en webformulieren - of schriftelijk doen. De verplicht in te vullen velden komen binnen deze mogelijkheden voor een belangrijk deel overeen.

Corrigeren van uw meldgegevens

Het is voor melders niet mogelijk zelf aanpassingen te doen aan de eigen meldgegevens in AMICE. Gewenste aanpassingen kunt u schriftelijk bij ons indienen. Deze factsheet beschrijft de procedure voor het indienen van een verzoek. Ook staat in de factsheet welke meldgegevens wij wel en niet op verzoek aanpassen.