Overige publicaties

Europese afvalstoffenlijst (Eural-codelijst)

De eerste ontvangstmeldingen en de afgiftemeldingen bevatten altijd een Euralcode. De Euralcode komt voort uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Euralcodelijst), die in 2002 in werking is getreden. Met de Eural bepaalt u of een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is of niet. Voor vragen over het bepalen van de Euralcode kunt u contact opnemen met Uitvoering Afvalbeheer.

GN-codelijst

De gecombineerde nomenclatuur (GN) van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987. Volgens deze verordening voldoet de gecombineerde nomenclatuur zowel aan de vereisten van het Gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap.

Het Besluit melden bepaalt dat het gebruik van een GN-code nodig is bij het doen van een afgiftemelding van producten / grondstoffen (zijnde niet-afvalstoffen). Bij een afgiftemelding voor afvalstoffen is een Euralcode nodig.

Leidraad afvalstof of product

Om bedrijven en overheden handvatten te geven bij de beantwoording van de vraag of materialen als afval moeten worden beschouwd of niet, heeft Rijkswaterstaat de Leidraad Afvalstof of Product (pdf, 2.1 MB) ontwikkeld. Voor andere relevante Beleidsstukken als achtergrondinformatie die door Rijkswaterstaat zijn opgesteld kunt u terecht op: de website van LAP3.