Afvalstroomnummers

Wat is een afvalstroomnummer?

Ontvangt u afval en moet u dit melden? Dan geeft u dit afval een afvalstroomnummer. U geeft dit nummer aan het bedrijf waarvan u het afval ontvangt. Zij schrijven het voor u op de begeleidingsbrief die met het afval meegaat. Zo is het voor u, de transporteur en het andere bedrijf duidelijk om welk afval het gaat.

Hoe ziet een afvalstroomnummer eruit?

Het bedrijf dat het afval ontvangt, maakt het afvalstroomnummer.

  • Een afvalstroomnummer bestaat uit 12 tekens.
  • De eerste vijf tekens zijn het verwerkersnummer van het bedrijf dat het afval ontvangt.
  • De andere zeven tekens mag het bedrijf dat het afval ontvangt, zelf bedenken.

Kan ik afval melden op een afvalstroomnummer dat is vervallen?

U kunt geen afval melden op een afvalstroomnummer dat is vervallen.

Ik heb een bericht gekregen waarin afvalstroomnummers staan die jullie gaan verwijderen. Wat moet ik hiermee?

Meldt u vijf jaar niets op een afvalstroomnummer? Dan verwijderen wij het nummer. Controleer dus de afvalstroomnummers in het bericht. Klopt het dat u ze erg lang niet heeft gebruikt?

Ik wil niet dat jullie een afvalstroomnummer verwijderen. Wat moet ik doen?

Als u niet wilt dat wij een afvalstroomnummer verwijderen, moet u het afvalstroomnummer gebruiken. Wij verwijderen het nummer alleen als u het 60 maanden niet gebruikt.

Kan ik de gegevens van een afvalstroomnummer veranderen?

U kunt de gegevens van een afvalstroomnummer niet veranderen. Zijn de gegevens van het afval veranderd? Dan moet u een nieuw afvalstroomnummer maken. Let op: heeft u een fout gemaakt in de eerste ontvangstmelding? En kloppen daarom de gegevens van een afvalstroomnummer niet? Dan kunt u uw gegevens misschien tóch veranderen. Bekijk hiervoor deze factsheet Corrigeren van uw meldgegevens.