Eural- of GN-code

Wat is een Euralcode?

Een Euralcode geeft aan hoe gevaarlijk uw afval is. De codes komen uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), die geldt sinds 2002. Meer informatie over de Eural en de bijbehorende codes vindt u hier: Euralcodes

Wat is een GN-code?

Een GN-code is een code voor producten en grondstoffen die geen afval zijn. De code bestaat uit 10 tekens en begint altijd met GN. Een overzicht van de codes vindt u hier: GN-codes

Wanneer moet ik een Euralcode of een GN-code gebruiken?

  • Als u afval meldt, moet u altijd een Euralcode invullen.
  • Als u producten of grondstoffen geeft aan een ander bedrijf, moet u een afgiftemelding doen. U heeft hiervoor een GN-code nodig.