VIHB-nummer

Wat is VIHB?

VIHB staat voor: Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval.

Hoe krijg ik een VIHB-nummer?

U kunt een VIHB-nummer aanvragen op de website van de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie: www.niwo.nl. De NIWO heeft een lijst met alle bedrijven die afval mogen vervoeren of inzamelen. Of die handelen of bemiddelen in afval.

Wanneer heb ik een VIHB-nummer nodig?

U heeft een VIHB-nummer nodig als u afval vervoert of inzamelt. Of als u handelt of bemiddelt in afval. U moet het VIHB-nummer op de begeleidingsbrief zetten.

Welke bedrijven krijgen een VIHB-nummer?

  • In het Besluit Inzamelen afvalstoffen staat welke bedrijven een VIHB-nummer kunnen krijgen.
  • In de Regeling Inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars afvalstoffen staat waaraan u moet voldoen om een VIHB-nummer te krijgen.

Krijg ik per VIHB-activiteit een VIHB-nummer?

U krijgt één nummer voor alle activiteiten. Wij verwerken die activiteiten in uw nummer. Voorbeeld: bemiddelt u en zamelt u in? Dan ziet u een B (van bemiddelaar) en een I (van inzamelaar) in uw VIHB-nummer.

Waarom heb ik óók een verwerkersnummer en een bedrijfsnummer nodig?

Hieronder ziet u waar u de drie nummers voor nodig heeft.

  • U gebruikt een VIHB-nummer om te laten zien dat u afval mag inzamelen of vervoeren. Of dat u mag handelen of bemiddelen in afval.
  • U gebruikt een bedrijfsnummer om uw bedrijf te identificeren. Zo kunnen u en wij zien, welk bedrijf wat doet.
  • U gebruikt een verwerkersnummer om aan te geven wáár uw bedrijf is. Zo kunnen u en wij zien hoe de afvalstromen gaan.

Moet een gemeente die bedrijfsafval inzamelt ook een VIHB-nummer hebben?

Ja, iedereen die bedrijfsafval inzamelt, moet een VIHB-nummer hebben. Dus óók de gemeente.