Verwerkingsmethode

Wat is de verwerkingsmethode?

Met verwerkingsmethode bedoelen we hoe u of een ander bedrijf afval gaat gebruiken, verwerken of verwijderen.

Uit welke verwerkingsmethoden kan ik kiezen?

Op de begeleidingsbrief moet u een verwerkingsmethode kiezen. U kunt kiezen uit de volgende verwerkingsmethoden:

Verwerkingsmethoden
Nummer Wat gebeurt er? Codes
A U bewaart afval. Of u slaat afval tijdelijk op. Het afval verandert hierdoor niet. A.01 = Bewaren
A.02 = Overslag / opbulken
B U gebruikt het afval meteen. Hierdoor verandert het afval niet. B.01 = Inzetten als veevoer
B.02 = Inzetten als meststof
B.03 = Inzetten als bouwstof
B.04 = Inzetten als brandstof
B.05 = Overig inzetten als grondstof
C U behandelt het afval mechanisch of fysisch.
• U doet dit procesmatig.
• Er is geen chemische omzetting.
• U moet het afval nabehandelen.
• Het afval wordt niet minder zwaar.
C.01 = Breken
C.02 = Shredderen / knippen
C.03 = Sorteren/scheiden
C.04 = Immobiliseren voor hergebruik
D U behandelt het afval mechanisch of fysisch.
• U doet dit procesmatig.
• Wat u doet, valt niet onder C, E of F.
D.01 = Chemisch/fysisch scheiden
D.02 = ONO is ontgiften, neutraliseren en ontwateren
D.03 = Destilleren
D.04 = Metaal terugwinnen (chemisch)
D.05 = Extractief reinigen (grond)
D.06 = Oxidatie onder hoge druk
E U behandelt het afval microbiologisch.
• U doet dit procesmatig.
• Er is een chemische omzetting door micro-organismen.
E.01 = Vergisten
E.02 = Composteren, anaeroob
E.03 = Composteren, aeroob
E.04 = Biologisch reinigen (water)
E.05 = Biologisch reinigen (grond)
F U behandelt het afval thermisch.
• U doet dit procesmatig.
• U verhit het afval.
F.01 = Verbranden in roosterovens
F.02 = Verbranden in draaitrommelovens
F.03 = Pyrolyse
F.04 = Vergassen
F.05 = Uitgloeien (grond)
F.06 = Verbranden met terugwinnen materiaal (chloor, zwavel ..)
F.07 = Verbranden met terugwinnen energie (bijstoken)
G

U stort het afval.
• U doet dit niet procesmatig.
• Dit is het laatste wat met het afval gebeurt.

G.01 = Direct storten
G.02 = Immobiliseren