Besluit op WOB-verzoek

Op 12 februari 2016 is er bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) een WOB-verzoek ingediend.

Dit WOB-verzoek had betrekking op:

De afgegeven hoeveelheden afvalstoffen per Euralcode van alle bedrijven in Nederland. Dit op basis van de ingenomen (en gemelde) hoeveelheden bij meldingsplichtige verwerkers. Deze gegevens betreffen het (meld)jaar 2015.

Op 14 maart 2016 is een beschikking afgegeven (pdf, 415 kB) op dit verzoek.