Wet- en regelgeving afval

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer staan regels over afval. Deze regels zijn uitgewerkt in de volgende documenten:

  • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  • Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  • Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op deze pagina leest u waar u de meest actuele versies van de documenten vindt.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het wegdoen, transporteren en ontvangen van afval. Het Besluit geldt vanaf 1 januari 2005. Hieronder leest u wat er vanaf die dag aan het Besluit is veranderd. En hier vindt u de meest actuele versie van het Besluit.

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het wegdoen (ontdoen), transporteren en ontvangen van afval. De Regeling geldt vanaf 1 januari 2005. Hieronder leest u wat er vanaf die dag aan de Regeling is veranderd. En hier vindt u de meest actuele versie van de Regeling.

Reglement melden bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen

In het Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het melden in AMICE. Het Reglement geldt vanaf 20 augustus 2015. Het Reglement is opgesteld door de stichting LMA en goedgekeurd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hier vindt u het goedkeuringsbesluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Stcrt. 2015, 26214).

Reglement melden 15 juni 2015 (pdf, 123 kB)

Andere wetten en regels

Het LMA voert de regels uit die in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan. Er zijn ook nog andere wetten en regels over afval. Een overzicht vindt u hieronder.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze wetten en regels? Neem dan contact op met de helpdesk Afvalbeheer.