Brancheprofiel Garagebedrijven

U doet een controle bij een garagebedrijf. Let u er altijd op welke afvalstoffen dit bedrijf afgeeft? En weet u ook welke afvalstoffen er bij dit type bedrijf moeten vrijkomen? In dit brancheprofiel leest u welke afvalstoffen er in ieder geval bij garagebedrijven vrijkomen, zowel structureel als incidenteel.

Deze informatie kunt u gebruiken als vergelijkingsmateriaal met de informatie die u in AMICE aantreft over het door u te controleren garagebedrijf. Ziet u verschillen? Dan is er een reden om aan het bedrijf
hierover vragen te stellen.

Wat bedoelen we met een garagebedrijf?

Een garagebedrijf voert onderhoud uit aan voertuigen. Dat kunnen personenwagens zijn, maar ook bedrijfswagens en vrachtwagens. Daarvoor erkende garagebedrijven doen onderhoud aan airco-installaties. En sommige garagebedrijven doen ook (licht) spuitwerk.

Welke afvalstoffen komen er structureel bij garagebedrijven vrij?

In AMICE zien wij dat garagebedrijven in ieder geval de volgende afvalstoffen afgeven:
– afgewerkte olie
– afvalolie
– oliefilters
– afval uit olie-, waterafscheiders
– poetsdoeken
– accu’s
– banden
– oplosmiddelen, zoals ontvetters
– verpakkingsafval
– katalysatoren
– metaalafval, zoals uitlaten en radiateuren
– remvloeistof
– koelvloeistof
– remblokken

Onderaan op deze pagina vindt u de bijbehorende Euralcodes.

Welke afvalstoffen komen er incidenteel bij garagebedrijven vrij?

In AMICE zien wij dat garagebedrijven incidenteel de volgende afvalstoffen afgeven:
– glas (bij vervangen van ruiten)
– brandstoffen, die bijvoorbeeld vrijkomen bij onjuist tanken
– koelmiddel (airco’s)
– verf/lak
– straalgrit

Ik zie de afvalstof niet in AMICE, is het garagebedrijf in overtreding?

Dat hoeft niet per se zo te zijn. Er kan een logische verklaring zijn. De ontvanger van de afvalstoffen moet ervoor zorgen dat de gegevens in het meldsysteem van het LMA terechtkomen. Daar is het garagebedrijf dus van afhankelijk. In specifieke gevallen kunnen er uitzonderingen gelden voor het
melden, zoals voor accu’s, banden en verpakkingsafval. Het is echter wel een  reden om hier bij het garagebedrijf navraag over te doen. Het bedrijf moet  immers via zijn administratie aan kunnen tonen dat al het afval op een juiste  manier is afgevoerd.

Meer informatie

Hebt u andere vragen? U kunt ook bellen met de LMA helpdesk: (088) 797 71 02

Euralcodes structurele afvalstoffen

Afvalstof Euralcode(s)
Afgewerkte olie en afvalolie 050105
130110
130113
130204
130205
130206
130208
160708
200126
Oliefilters 160107
Afval uit olie-, waterafscheiders 130502
130507
130508
Poetsdoeken 150202
150203
Accu's 160601
160605
200133
Banden 160103
Oplosmiddelen, zoals ontvetters 140603
200113
Verpakkingsafval 150102
150106
150110
150111
160504
Katalysatoren 160801
160807
Metaalafval, zoals uitlaten 160117
160118
170405
200140
Remvloeistof 160113
Koelvloeistof 160114
Remblokken 160112

Euralcodes Incidentele afvalstoffen

Afvalstof Euralcode(s)
Glas 160120
Brandstoffen 130702
130703
Koelmiddel 140601
Verf/lak 080111
080113
200127
Straalgrit 120116
120117