Informatie over het LMA

Tot 31 december 2016 is de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aangewezen als de landelijke meldinstantie voor bedrijfs- en gevaarlijke  afvalstoffen.

Vanaf 1 januari 2017 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Rijkswaterstaat aangewezen als de Landelijke Meldinstantie. Voor gebruikers heeft deze wijziging geen gevolgen. De naam LMA blijft bestaan en de manier van melden blijft hetzelfde.

Rijkswaterstaat stelt jaarlijks een werkplan op met een bijbehorende (meerjaren-)begroting. Het werkplan en de begroting worden door een Stuurgroep vastgesteld. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger namens de Staatssecretaris van het Ministerie van IenM, een vertegenwoordiger namens de gemeenten en een vertegenwoordiger namens de provincies. De Stuurgroep vergadert periodiek in aanwezigheid van vertegenwoordigers vanuit de Omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De Stuurgroep kan zich laten adviseren door een Adviesgroep.