Informatie over het LMA

Het LMA heeft  gedurende de jaren onderdeel uitgemaakt van verschillende organisaties. Op 1 januari 2017  heeft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (destijds IenM) Rijkswaterstaat aangewezen als de landelijke meldinstantie.

LMA en Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt jaarlijks een werkplan op met een bijbehorende (meerjaren-)begroting. Het werkplan en de begroting worden door een Stuurgroep vastgesteld. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger namens de Staatssecretaris van het ministerie van IenW, een vertegenwoordiger namens de gemeenten en een vertegenwoordiger namens de provincies. De Stuurgroep vergadert periodiek in aanwezigheid van vertegenwoordigers vanuit de Omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De Stuurgroep kan zich laten adviseren door een Adviesgroep.