Missie

Inzicht in de manier waarop bedrijven omgaan met afval is zeer waardevol. Het is een bouwsteen van effectieve en kostenbesparende handhaving. Dat is de weg die het LMA met u wil inslaan – gestructureerd, informatiegestuurd en risicogericht.

Wij streven ernaar om de samenleving gezonder, veiliger en eerlijker te maken. Om dit te bereiken, vervullen wij een dienende functie richting toezichthouders en handhavers, met name omgevingsdiensten.

Regie en daadkracht

Ons aanbod: het versterken van de informatiepositie. Ons wapen: dankzij de meldgegevens in onze database AMICE kunnen wij in de keten kijken en zo waardevolle stuurinformatie naar boven halen. Dit maakt regie en daadkracht mogelijk.

Flinke voordelen

Een meer actieve bijdrage van het LMA aan de VTH-praktijk levert veel op:

  • Betere kwaliteit
  • Meer gemak
  • Hogere snelheid

Bovendien zorgt de expertise van het LMA voor een flinke tijdbesparing.

Grip en gemak

Het LMA ondersteunt bij het voortdurend effectiever maken van het toezicht en de handhaving. Met een helder dienstenportfolio. Met de beschikbaarheid van specialisten die ondersteunen bij het maken van analyses. Met experts in wet- en regelgeving. En met docenten die relevante trainingen verzorgen.

Zo levert het LMA grip en gemak op, ook voor uw praktijk.