Afgekeurde meldingen

Wanneer keuren we een melding af?

In de situaties hieronder keuren we een melding van afval af. U kunt de fout herstellen door opnieuw de melding te doen, in AMICE via het webportaal of met uw eigen programma.

 • U bent vergeten gegevens in te vullen die u wel moet invullen, bijvoorbeeld:
 1. gewicht
 2. aantal vrachten
 3. verwerkingsmethode
 4. meldperiode
 5. handelsregisternummer van de ontdoener
 6. Euralcode
 7. gebruikelijke benaming van het afval
 8. locatie van de ontvangst
 • U hebt een spatie gebruikt in de postcode.
 • De Euralcode bestaat niet uit 6 tekens.
 • Het afvalstroomnummer bestaat niet uit 12 tekens.
 • U wilt melden voor een inrichting waarvoor u niet mag melden

Problemen bij een afgekeurde melding

Als wij een melding hebben afgekeurd, dan herstellen melders deze soms niet. Bijvoorbeeld doordat de retourmelding met de foutmelding kwijtraakte of doordat de melder een verkeerd e-mailadres heeft doorgegeven. Herstelt u een foute melding niet? Dan kunt u deze problemen krijgen:

 • Problemen met vervolgmeldingen.
 • De gegevens in AMICE zijn niet meer gelijk aan de gegevens in uw eigen administratie.
 • De handhaver spreekt u aan op de foute melding, of u krijgt een boete.

Voorkom foute meldingen

Afgekeurde meldingen kunt u voorkomen door alle verplichte velden in te vullen. Laat uw leverancier daarom controles opnemen in uw meldprogramma:

 • Het programma kan geen melding versturen met lege velden.
 • Het is nodig dat u eerst u een e-mail heeft gekregen waarin de eerste ontvangstmelding is goedgekeurd. Pas daarna kunt u met het programma een maandelijkse ontvangstmelding doen.
 • Het programma kan de retourmeldingen van AMICE verwerken.

Zo zorgt u ervoor dat de gegevens in uw eigen administratie gelijk zijn aan de gegevens in AMICE. En zo weet u precies welke meldingen in AMICE staan. U leest hier meer over bij Slim elektronisch melden.

Herinnering

Hebt u een verkeerde melding gedaan? En hebt u deze nog niet aangepast? Dan ontvangt u van ons een bericht. Zo helpen wij u herinneren dat er iets niet goed is gegaan. U kunt de melding dan alsnog herstellen.