Toegankelijkheidsverklaring testomgeving

Voor de website test.lma.nl, is een handmatig onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Dit rapport (pdf, 372 kB) beschrijft per succescriterium in hoeverre de website al dan niet voldoet.