Welk afval moet u melden

Op deze pagina

Moet ik mijn afval melden?

Met de komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, is de manier veranderd waarop partijen worden aangewezen als meldingsplichtig. Dat was nodig omdat de Omgevingswet uitgaat van milieubelastende activiteiten, in plaats van inrichtingen. Uitgangspunt bij deze wijziging was een beleidsneutrale overgang. Dat betekent dat er geen, of zo min mogelijk, wijzigingen zijn ten opzichte van de oude situatie. Met andere woorden: de partijen die eerder aan het LMA moesten melden, moeten dat in de nieuwe situatie ook. En andersom.

Om te bepalen of u aan het LMA moet melden kunt u gebruik maken van een stroomschema. Hierin is de aanwijzing van de meldverplichting opgenomen, zoals die per 1 januari 2024 is opgeschreven.

Download het stroomschema (pdf, 4.8 MB)

Let op: dit schema voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u hierdoor problemen? Neem dan contact met ons op voor een passende oplossing.

Welk afval hoef ik niet te melden?

In de volgende situaties hoeft u een ontvangst van het afval niet te melden:

 • Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval dat door particulieren zelf wordt gebracht.
 • Afval dat binnen uw bedrijf ontstaat en u zelf gaat verwerken (voor gevaarlijk afval geldt wel de verplichting hiervan een afgiftemelding te doen).
 • Afval uit het buitenland waarvoor een EVOA-vergunning voor de overbrenging is verleend.
 • Afval dat u bij de uitvoering van uw werk voor de overheid heeft gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op.
 • U ontvangt bedrijfsafval (niet-gevaarlijk afval) dat 50 kilo of lichter is.
 • Het afval hieronder, als u het alleen overslaat. Het afval is niet langer dan 48 uur bij u:
  • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
  • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
  • Afval van het schoonmaken van riolen, veegvuil en plantsoenafval.

Wat is afval uit het publieke domein?

Met afval uit het publieke domein bedoelen we het volgende:

 • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
 • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
 • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil, marktafval en drijfafval.

Moet ik afval uit het publieke domein melden?

U hoeft afval uit het publieke domein niet te melden als u dit afval overslaat. Dat betekent dat het niet langer dan 48 uur in uw bedrijf is. De vervoerder hoeft ook geen begeleidingsbrief te maken.

Let op: de vervoerder moet wel kunnen aantonen dat hij afval uit het publieke domein vervoert naar een overslagbedrijf.

Wat zijn schone kunststoffen?

Schone kunststoffen bestaan alleen uit kunststoffen, of een mengsel van kunststoffen. Ze zijn niet vermengd met ander afval. Schoon kunststof moet gemaakt zijn volgens de regels uit de EG-verordening 1013/2006.

Moet ik afval melden dat particulieren zelf brengen?

U hoeft afval dat particulieren naar u toe brengen niet te melden. Voor de ontvangst van dit afval is ook geen begeleidingsbrief nodig.

Let op: als uw bedrijf afval bij particulieren ophaalt, bijvoorbeeld met de vuilniswagen, dan moet u het afval wél melden.

Ik wil afval dat ik aan de poort van particulieren ontvang toch melden. Mag dat?

Wij horen soms van bedrijven dat zij afval, dat particulieren zelf komen brengen, toch willen melden. Doen zij dit niet, dan raakt hun administratie in de war. Wij vinden dit goed. U doet dan het volgende:

 • Maak voor elk soort afval dat u op dezelfde manier verwerkt een afvalstroomnummer aan.
 • Bij het melden van de eerste ontvangstmelding kunt u aangeven dat de ontdoener een particulier is. U hoeft in de melding geen locatie van herkomst op te geven.