Inzamelaarsregeling

Wat houdt de inzamelaarsregeling in?

Bij de inzamelaarsregeling geeft het bedrijf dat afval ontvangt een afvalstroomnummer aan de inzamelaar. De inzamelaar haalt dan bij verschillende bedrijven hetzelfde soort afval op. Daarbij is sprake van een-op-een transport. Hiervoor hoeft de inzamelaar maar 1 afvalstroomnummer te gebruiken.

Let op: u kunt de inzamelaarsregeling alleen gebruiken in deze situatie:

  • De inzamelaar voegt het afval onderweg niet samen.
  • De inzamelaar haalt alleen afval dat in deze lijst (pdf, 17 kB) staat.

Wat moet ik doen als ik gebruikmaak van de inzamelaarsregeling?

Meldt u het afval en heeft u de inzamelaarsregeling gebruikt?

  • Vul dan bij ‘ontdoener’ de naam van de inzamelaar in.
  • Bij ‘locatie van herkomst’ schrijft u ‘diverse locaties’.

Let op: op de begeleidingsbrief noteert de inzamelaar in het vak ‘afzender’ de klant die het afval aan de inzamelaar afgeeft. Dit is de ‘primaire ontdoener’. Bij ‘locatie van herkomst’ moet de laadlocatie worden ingevuld.

Welke soorten afval mag ik ophalen met de inzamelaarsregeling?

Hier vindt u een lijst (pdf, 17 kB) met de soorten afval die u mag ophalen met de inzamelaarsregeling.

Wat moet ik schrijven in de begeleidingsbrief?

U schrijft in de begeleidingsbrief alle bedrijven op waar u het afval heeft opgehaald.

Hoe moet ik de eerste ontvangstmelding doen?

Als u een eerste ontvangstmelding doet, moet u hierop letten:

  • Bij ‘ontdoener’ schrijft u de naam van de inzamelaar.
  • Bij ‘handelsregisternummer’ schrijft u het handelsregisternummer van de inzamelaar.
  • U vinkt het vakje ‘inzamelaarsregeling’ aan.

Hebt u dit gedaan? Dan vult AMICE bij ‘locatie van herkomst’ vanzelf ‘diverse locaties’ in.

Wat is het verschil tussen route-inzameling en de inzamelaarsregeling?

Bij de inzamelaarsregeling haalt de inzamelaar 1 soort afval op bij verschillende bedrijven. De inzamelaar voegt het afval van de verschillende bedrijven onderweg niet samen. Bij route-inzameling gebeurt dat wél.