Inloggen met eHerkenning op AMICE

Gepubliceerd 18 maart 2015

Sinds 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal.

Wat heeft u nodig om in te loggen met eHerkenning?

Om in te kunnen loggen op het webportaal van AMICE met eHerkenning heeft u het volgende nodig:

  1. een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger. Hoe u daar aan kunt komen leest u op de website van eHerkenning.
  2. een machtiging voor de dienst “Toegang tot meldsysteem AMICE” van het LMA. Deze machtiging moet u aanvragen bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel. Heeft uw organisatie een eigen machtigingenbeheerder voor eHerkenning? Dan kunt u de machtiging voor AMICE ook bij hem/haar aanvragen.

Logt u voor de eerste keer in met eHerkenning?

AMICE herkent u dan als een nieuwe gebruiker. AMICE kan niet automatisch de koppeling maken met gegevens die wij mogelijk al van u hebben. Daarom vragen wij een ieder, die niet werkzaam is bij een omgevingsdienst, eenmalig om een aantal gegevens en een werkgeversverklaring. Met deze gegevens kunnen wij u weer de juiste rechten geven om met het AMICE systeem te kunnen werken. U krijgt een mail van ons als dat is gebeurd. Daarna kunt u met uw certificaat niet meer inloggen op het webportaal van AMICE. Wat u moet doen om uw certificaat te kunnen gebruiken voor meldsoftware leest u verderop.

Meldt u met eigen meldsoftware?

Om na de overgangsperiode te kunnen melden hebt u een eHerkenningsmiddel nodig en moet u in de overgangsperiode minimaal één keer ingelogd zijn met uw eHerkenningsmiddel in AMICE. Uw bestaande certificaat wordt dan gekoppeld aan uw nieuwe account mits de accountgegevens overeenkomen. Certificaten van gebruikers die na de overgangsperiode niet kunnen inloggen met eHerkenning zullen worden ingetrokken.
Als uw certificaat verloopt kunt u zelf een nieuw certificaat downloaden via het webportaal van AMICE.

Wat gebeurt er in de overgangsperiode?

De overgangsperiode is op 20 maart 2015 gestart en eindigt in de derde week van juni 2015. Tijdens deze periode kunt u uw huidige certificaat gewoon blijven gebruiken en verlengen. U moet in deze periode wel overstappen naar een account met een eHerkenningsmiddel. Als u eenmaal met uw eHerkenningsmiddel kunt inloggen kunt u uw certificaat niet meer gebruiken voor de webportaal AMICE. U kunt deze dan nog wel gebruiken voor het doen van XML-meldingen.

Wat gebeurt er na de overgangsperiode?

Zonder toegang met eHerkenning kunt u AMICE niet meer gebruiken of melden met meldsoftware. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het webportaal van AMICE. Alle gebruikers van de webportaal van AMICE moeten dan inloggen met een eHerkenningsmiddel. Ook gebruikers die melden met meldsoftware moeten een eHerkenningsaccount voor het webportaal van AMICE hebben.

Kan ik mijn huidige certificaat blijven gebruiken na de overgangsperiode?

Nee, tenzij u in de overgangsperiode een eHerkenningsaccount hebt gekregen voor het webportaal van AMICE met dezelfde accountgegevens als uw oude account. Dan is uw huidige certificaat te gebruiken om te melden met meldsoftware zolang de geldigheidsduur niet is verstreken.


Kijk op onze website www.lma.nl voor het laatste nieuws en de veelgestelde vragen over de overgang naar eHerkenning.