LMA Contactdag 2022: echt in contact komen met collega’s van buiten de deur

Gepubliceerd 7 oktober 2022

Eén van de doelstellingen van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen(LMA) is om de verschillende overheidspartijen in de afvalwereld met elkaar in contact te brengen. Mede daarom organiseert Rijkswaterstaat elk jaar een LMA Contactdag. Donderdag 29 september 2022 vond dit weer plaats.

Op locatie het gesprek aangaan

Na een aantal jaar een online variant georganiseerd te hebben was het weer mogelijk om elkaar op locatie te treffen.

Van Groningen tot Zeeland kwamen de aanwezigen naar de Oranjerie in Doorn. Een grote afvaardiging van omgevingsdiensten, provincies, inspecties en de politie had de moeite genomen om heel de dag in de agenda vrij te houden. Iets wat in deze tijd van hybride werken zeker niet meer vanzelfsprekend is.

IMG_20220929_101345_HDR
Met elkaar in contact komen op de contactdag

Coördinator van het LMA Remco Schoonenberg begon de dag met een kort welkomstwoord. Hij had positief nieuws met de aanwezigen te delen; het LMA krijgt er twee voltijd medewerkers bij. Op 1 november begint Luc van Schijndel (luc.van.schijndel@rws.nl) als data analist. Hij zal in zijn rol veel met het ontsluiten van de AMICE data te maken hebben. Vanaf half november maakt Saskia Bosch (saskia.bosch@rws.nl) het team compleet als adviseur Circulaire economie. Zij gaat de CE ambities van het LMA een grote impuls geven.

Samenwerken binnen de provincie

Als aftrap van het inhoudelijk programma besprak Ruud Berden van Provincie Zuid-Holland de uitdagingen van goed administratief toezicht. De noodzaak om hier efficiënter te gaan werken is door ontwikkelingen als de Circulaire Economie, zeer zorgwekkende stoffen en afvalproblematiek in de brede zin groot. De databronnen van Rijkswaterstaat (zoals het afvalmeldingen systeem AMICE van het LMA) leveren hier een grote bijdrage aan. Het nadrukkelijke verzoek van de spreker en uit de zaal was dan ook om het combineren van databronnen beter mogelijk te maken. Ketentoezicht wordt hierdoor ook veel beter mogelijk. Dit zou de omgevingsdiensten en inspecties nog slagvaardiger maken.

IMG_20220929_131332_HDR
De Oranjerie in Doorn

De grote verassing van de dag was, na weken van stortbuien, het goede weer waardoor gelukkig ook van de tuin op de locatie gebruik gemaakt kon worden.

Ambitie vanuit I&W

Het tweede inhoudelijke onderdeel van de dag was het interbestuurlijk programma (IBP) versterking VTH-stelsel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Martin Machgielsen (I&W) praatte ons bij over dit tweejarige programma dat invulling gaat geven aan de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

IMG_20220929_133502_HDR
I&W praat ons bij over het IBP

Het eerste jaar zal aan bestuurlijke afstemming en concretisering worden besteed. Het tweede voor de uitvoering. Een aantal hiervan zijn samengevoegd wat heeft geleid tot zes hooflijnen, de zogenaamde pijlers.

Bij twee van deze pijlers (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging & Informatievoorziening) is het LMA direct bij betrokken. De kerngedachte achter de activiteiten is om de basistaken van de omgevingsdiensten op orde te krijgen en het VTH-stelsel robuuster te maken voor de toekomst. Dit blijft niet alleen bij woorden want er komt ook 18 miljoen aan structureel beleid bij kijken voor het versterken van de omgevingsdiensten.

Meer informatie

Wil je hier meer over weten of zie je vanuit je eigen functie kansen om samen te werken op deze thema’s? Dan kun je mailen naar jeroen.deurloo@rws. (Rijkswaterstaat)nl