Digitale begeleidingsbrief

Voor bijna alle transporten  van afval heeft u begeleidingsbrieven nodig. Dit mogen ook digitale gegevensdragers zijn.

Begeleidingsbrief

Bij praktisch ieder transport van afval heeft u begeleidingsdocumenten nodig. Bij de volgende vormen heeft u geen begeleidingsbrief nodig:

 • Als de 'Verordening 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)' geldt. U heeft dan andere begeleidingsdocumenten (een beschikking) nodig.
 • Als u afval transporteert in een motorrijtuig categorie B.
 • U transporteert 500 kilo afval of minder met een motor, vrachtwagen of bus. Het afval is niet gevaarlijk.
 • U transporteert papier, karton of textiel dat u heeft ingezameld. En u doet dit niet voor uw werk.
 • U transporteert afval dat u heeft ingezameld op een openbare plek. Bijvoorbeeld op een straat of in een park. En het afval is niet langer dan 48 uur bij u.

Digitale begeleidingsbrief

U kunt ook zonder papieren begeleidingsdocumenten afvaltransporten uitvoeren. U heeft dan een digitale gegevensdrager nodig. U moet dan toestemming hebben. Deze kunt u aanvragen bij het LMA. Een verzoek kunt u sturen aan:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
T.a.v. de heer R. Schoonenberg
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Dient u een verzoek in?

Dan letten we op de volgende zaken:

 • Kan een handhaver op het scherm meteen alle informatie zien die hij ook op een papieren begeleidingsbrief zou zien?
 • Kunnen de ontdoener, transporteur en ontvanger van de afvalstof alle gegevens krijgen die zij nodig hebben voor de registraties?

Belangrijk is dat u in uw verzoek ook aangeeft wat een toezichthouder onderweg te zien krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door in uw verzoek schermafbeeldingen op te nemen.

Wij behandelen uw verzoek alleen als het voldoet aan de regels die op deze pagina staan. Is dat niet zo? Dan vragen wij u om meer informatie toe te sturen. Doet u dit te laat? Dan behandelen wij uw verzoek niet. U krijgt dan van ons een brief met een afwijzing.

Welke gegevens moeten op de gegevensdrager staan:

 • NAW-gegevens afzender
 • NAW-gegevens ontdoener
 • NAW-gegevens ontvanger
 • NAW-gegevens inzamelaar /transporteur
 • VIHB- en bedrijfsnummer afzender en transporteur
 • route-inzameling ja/nee
 • inzamelingsregeling ja/nee
 • repeterende vrachten ja/nee
 • afvalstroomnummer
 • gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
 • aantal/verpakking afvalstoffen
 • euralcode afvalstroom
 • verwerkingsmethode
 • geschatte hoeveelheid (kg)
 • datum start transport
 • datum ontvangst transport

Hoe lang duurt het voordat u een besluit krijgt?

 • Had u in een keer een volledig verzoek verstuurd? Dan krijgt u een besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek.
 • Had u extra informatie gestuurd, en was deze extra informatie volledig? Dan krijgt u een besluit binnen 4 weken na ontvangst van de extra informatie.

Welke bedrijven hebben al toestemming gekregen voor een digitale begeleidingsbrief?

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijven die een digitale begeleidingsbrief gebruiken. U vindt bij ieder bedrijf de brief met het verzoek, de bijlagen en het besluit. Zo heeft u voorbeelden van aanvragen die zijn goedgekeurd.