Melden vervoerder

Hoe meld ik een vervoerder?

U kunt in een apart veld de VIHB-nummers opgeven van de vervoerders die  zijn gebruikt voor de maand waarover u meldt. Deze VIHB-nummers kunt u door komma’s scheiden van elkaar, zodat ze goed ingelezen worden in AMICE. De VIHB-nummers zonder provinciecode moeten worden gebruikt in de melding.

Waarom moet ik een vervoerder melden?

De Europese Kaderrichtlijn zal verder in Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Een van de wijzigingen na deze implementatie van de regeling is dat de vervoerder voor transporten met gevaarlijk afval moet worden gemeld.

Wanneer meld ik een vervoerder?

De vervoerder moet gemeld worden als er sprake is van het transport van gevaarlijk afval. Dus afhankelijk van of de Euralcode wel of niet een asterisk (*) heeft, wordt duidelijk of de vervoerder wel of niet gemeld moet worden. Voor niet-gevaarlijk afval hoeft de vervoerder nooit gemeld te worden. Voor gevaarlijk afval moeten alle vervoerders gemeld worden. Dit kunnen dus meerdere vervoerders per maand zijn.