Melden met handelsregisternummer in plaats van bedrijfsnummer

Hoe meld ik met een handelsregisternummer?

Vanaf 1 mei 2022 wordt het mogelijk om bij het LMA te melden met een handelsregisternummer. U geeft voor een relatie waarover u wilt melden (afzender, ontdoener, bemiddelaar, handelaar, inzamelaar of eerste afnemer) een KvK-nummer (handelsregisternummer) op.

Dit betreft niet een vestigingsnummer, maar het KvK-nummer van de onderneming. Het gaat dus om een nummer van 8 cijfers.

In AMICE zal dit KvK-nummer worden gebruikt om de hoofdvestiging van het nummer in rapportages te tonen. Toezichthouders zien dan dus de hoofdvestiging voor de ontdoener, afzender en dergelijke.

Het is goed om hier rekening mee te houden bij het opstellen van een begeleidingsbrief om misverstanden te voorkomen.

Wat meld ik als het een buitenlandse ontdoener, eerste afnemer of afzender is?

Als de ontdoener, 1e afnemer of afzender een buitenlands bedrijf betreft, kan er niet gemeld worden met een KvK-nummer. Daar beschikt dit bedrijf tenslotte niet over, aangezien het een buitenlands bedrijf is.

U moet als alternatief voor een KvK-nummer een handelsregisternummer van het land in kwestie aanreiken. De naam en het land van het bedrijf zijn ook een verplicht veld, voor buitenlandse bedrijven.

Waarom moet ik met een handelsregisternummer melden?

In Nederland is de handelsregisterwet van kracht. Deze Handelsregisterwet (artikel 30) schrijft voor dat overheidsinstanties geen gegevens (naam, adres of plaats) mogen vragen die volgens de registratie in het handelsregister al bekend zijn. Dus mag het LMA niet naar een bedrijfsnummer vragen, maar moet het handelsregisternummers opvragen. In het voorjaar 2022 kunt u melden met een handelsregisternummer (KvK-nummer) en vanaf 1 oktober 2022 moet u melden met een handelsregisternummer.

Wanneer meld ik met een handelsregisternummer?

Vanaf 1 mei 2022 kunt u melden met een handelsregisternummer, in plaats van bedrijfsnummers. Vanaf 1 oktober 2022 moet u melden met een handelsregisternummer. Tussen 1 mei en 1 oktober 2022 mag u melden met zowel bedrijfsnummers als handelsregisternummers.

Moet ik voor alle afvalstroomnummers melden met een handelsregisternummer?

Voor afvalstroomnummers die u in het verleden al heeft geregistreerd, hoeft u niet te melden met handelsregisternummers. Voor afvalstroomnummers waarvoor u in het verleden al een eerste ontvangstmelding (uitgebreide melding) heeft gedaan, verandert er dus niets als het gaat om het gebruik van een handelsregisternummer. Want voor deze afvalstroomnummers verricht u enkel maandelijkse meldingen waarin alleen periode, gewicht, aantal vrachten en eventueel gebruikte vervoerder gemeld moeten worden.
Let op: de vervoerder meldt u met een VIHB-nummer. Niet met een handelsregisternummer.