Melden vervoerder

Hoe meld ik een vervoerder?

Vanaf 1 mei 2022 wordt het mogelijk om een vervoerder te melden bij de eerste ontvangstmelding (uitgebreide melding) en de maandelijkse ontvangstmelding (korte melding).

U kunt in een apart veld de VIHB-nummers opgeven van de vervoerders die  zijn gebruikt voor de maand waarover u meldt. Deze VIHB-nummers kunt u door komma’s scheiden van elkaar, zodat ze goed ingelezen worden in AMICE. De VIHB-nummers zonder provinciecode moeten worden gebruikt in de melding.

Waarom moet ik een vervoerder melden?

In het eerste halfjaar van 2022 zal de Europese Kaderrichtlijn in Nederlandse wetgeving verder worden geïmplementeerd. 1 van de wijzigingen na deze implementatie is dat de vervoerder voor transporten met gevaarlijk afval moet worden gemeld. Vanaf 1 mei  2022 kunt u de vervoerder melden, vanaf 1 oktober 2022 is het verplicht om de vervoerder te melden als het gevaarlijk afval betreft.

Wanneer meld ik een vervoerder?

Vanaf 1 mei 2022 wordt het mogelijk om een vervoerder te melden bij het LMA. Dit is pas verplicht per 1 oktober 2022. Dus daarvóór is het melden van een vervoerder bij het LMA optioneel, daarna is het een wettelijke verplichting (indien het gevaarlijk afval betreft).

De vervoerder moet gemeld worden als er sprake is van het transport van gevaarlijk afval. Dus afhankelijk van of de Euralcode wel of niet een asterisk (*) heeft, wordt duidelijk of de vervoerder wel of niet gemeld moet worden. Voor niet-gevaarlijk afval hoeft de vervoerder nooit gemeld te worden. Voor gevaarlijk afval moeten alle vervoerders gemeld worden. Dit kunnen dus meerdere vervoerders per maand zijn.