Gebruik van de begeleidingsbrief

Moet ik voor ieder transport een begeleidingsbrief gebruiken?

U moet meestal een begeleidingsbrief gebruiken. In de volgende situaties hoeft het niet:

 • Een transport waarvoor de 'Verordening 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)' geldt.
 • U transporteert afval in een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B.
 • U transporteert 500 kilo afval of minder met een motor, vrachtwagen of bus. Het afval is niet gevaarlijk.
 • U transporteert papier, karton of textiel dat u heeft ingezameld. En u doet dit niet voor uw werk.
 • U transporteert afval dat u heeft ingezameld op een openbare plek. Bijvoorbeeld op een straat of in een park. En het afval is niet langer dan 48 uur bij u.

Ik moet grond, bagger of bouwstoffen transporteren. Welke begeleidingsbrief moet ik gebruiken?

 • Transporteert u grond, bagger of bouwstoffen naar een bedrijf dat het gaat verwerken of bewerken? Dan moet u de 'standaard begeleidingsbrief' of de 'gecombineerde begeleidingsbrief' gebruiken. Gebruikt u de 'gecombineerde begeleidingsbrief'? Dan moet u de velden invullen van de vervoerder.
 • Gaat u grond, bagger of bouwstoffen hergebruiken? Dan mocht u de 'gecombineerde begeleidingsbrief' gebruiken. Vul de velden in voor transporten waarvoor het Besluit Bodemkwaliteit geldt.

Wat bedoelen jullie met 'repeterende vrachten'?

Soms mag u meerdere transporten op één begeleidingsformulier zetten. Dit noemen we 'repeterende vrachten'. U moet zich houden aan deze regels:

 • U transporteert één soort afval.
 • U haalt het afval steeds op dezelfde plek op.
 • U brengt het afval steeds naar dezelfde plek toe.
 • U rijdt elke keer in dezelfde vrachtauto met hetzelfde kenteken. Dit kenteken staat op de begeleidingsbrief.
 • U doet dit niet langer dan één week. Met een week bedoelen wij maandag tot en met zondag.
 • Elke keer als u een vracht afgeeft, zet u de datum en de tijd op het begeleidingsformulier. U doet dit in de 'vrije ruimte'.

Kan ik 'repeterende vrachten' doen met verschillende afvalstroomnummers?

Als u zich houdt aan de regels hieronder, kunt u verschillende afvalstroomnummers gebruiken.

 • U transporteert één soort afval.
 • U haalt het afval steeds op dezelfde plek op.
 • U brengt het afval steeds naar dezelfde plek toe.
 • U rijdt elke keer in dezelfde vrachtauto met hetzelfde kenteken. Dit kenteken staat op de begeleidingsbrief.
 • U doet dit niet langer dan één week. Met een week bedoelen wij maandag tot en met zondag.
 • Elke keer als u een vracht afgeeft, zet u de datum en de tijd op het begeleidingsformulier. U doet dit in de 'vrije ruimte'.

De plek waar ik het afval breng of waar ik het afval haal, heeft geen adres. Wat moet ik invullen?

Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld een bouwlocatie of een pompstation aan een snelweg. Schrijf dan op waar de plek ongeveer is. Bijvoorbeeld zo:

 • 'Aan de snelweg A2, voorbij afrit Culemborg'.
 • 'Vlakbij postcode 3544'.

Een bedrijf dat afval moet melden, moet de begeleidingsbrief 5 jaar bewaren. Hoe doet zij dat als zij gebruikmaakt van 'repeterende vrachten'?

Als u gebruikmaakt van 'repeterende vrachten', kan het gebeuren dat zij de laatste versie van de begeleidingsbrief niet krijgt. Wij raden u aan om dit te doen:

 • Bewaar de eerste versie van de begeleidingsbrief.
 • Bewaar alle weegbonnen van het afval.

Let op: u bent niet verplicht om één begeleidingsbrief te gebruiken voor repeterende vrachten. U kunt dus ook verschillende begeleidingsbrieven gebruiken.

Ik zamel afval in en laat het transporteren door een ander bedrijf. Moet ik een andere begeleidingsbrief gebruiken?

Nee, u kunt de 'standaard begeleidingsbrief' gebruiken. U vult hem zo in:

 • U bent de inzamelaar en u blijft verantwoordelijk voor het afval. Daarom moet u uw eigen gegevens invullen in vak 5.
 • U moet een kruisje zetten bij 'uitbesteed vervoer'.
 • U zet de gegevens van de vervoerder in vak 4a.

Ik ben zelf vervoerder, maar ik laat afval soms ook transporteren door een ander bedrijf. Moet ik een andere begeleidingsbrief gebruiken?

Nee, u kunt 'standaard begeleidingsbrief' gebruiken. U vult hem zo in:

 • U zet de gegevens van het bedrijf dat het afval vervoert in vak 4a.
 • U mag uw eigen gegevens in vak 5 zetten.

Let op: het bedrijf dat het afval wegdoet, moet het goedvinden dat een ander bedrijf het afval vervoert. Vraag dus eerst toestemming.

Hoe lang moet ik een digitale begeleidingsbrief bewaren?

Heeft u toestemming van ons gekregen om een digitale begeleidingsbrief te gebruiken? Dan moet u dezelfde gegevens verzamelen die op de papieren begeleidingsbrief staan. En u moet deze gegevens opslaan en 5 jaar bewaren. U hoeft de papieren begeleidingsbrief niet te bewaren.

Moet het bedrijf dat het afval wegdoet een handtekening zetten op de begeleidingsbrief?

Het bedrijf dat het afval wegdoet, moet altijd een handtekening zetten op de begeleidingsbrief. Let op: wordt er gebruikgemaakt van een bedrijf dat afval inzamelt? Dan moet dát bedrijf een handtekening zetten. En niet het bedrijf dat het afval wegdoet.

Moet er op de begeleidingsbrief altijd een afvalstroomnummer staan?

Als u afval transporteert naar een bedrijf dat het afval niet hoeft te melden hoeft u geen afvalstroomnummer op de begeleidingsbrief te zetten

Ik laat het afval transporteren met een boot. Welk formulier moet ik gebruiken?

 • Als u afval transporteert met een boot, moet u de 'standaard begeleidingsbrief' gebruiken.
 • Zamelt u afval in dat komt van boten? Dan moet u het S-formulier gebruiken. Als u weer op het land bent, moet u weer de normale begeleidingsbrief gebruiken.

Als ik afval vervoer met een tractor, moet ik dan een begeleidingsbrief gebruiken?

Ja.

In welke situaties moeten, tijdens het transport van in route ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, met tussentijds parkeren (< 48 uur) op tijdelijke locaties, twee verschillende begeleidingsbrieven, met verschillende locaties van herkomst en bestemming, worden opgesteld?

Er moet gebruik worden gemaakt van één begeleidingsbrief voor het gehele traject (locatie van herkomst is 'Diverse locaties' en locatie van bestemming is 'Afvalverwerker'), als sprake is van tijdelijk parkeren op openbare parkeerplaatsen.

Er mag gebruik worden gemaakt van één begeleidingsbrief voor het gehele traject (locatie van herkomst is 'Diverse locaties' en locatie van bestemming is 'Afvalverwerker'), als sprake is van:

 • tijdelijk parkeren op afgesloten parkeerplaatsen van inrichtingen waar handelingen met afvalstoffen mogen worden verricht voor zover sprake is van een incident c.q. onvoorziene omstandigheid;
 • tijdelijk parkeren op afgesloten parkeerplaatsen van inrichtingen waar geen handelingen met afvalstoffen mogen worden verricht en voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden:

 • Het betreft afgesloten wisselcontainers, gevuld met uitsluitend in route ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen;
 • De afvalstoffen blijven in de wisselcontainer, er worden geen handelingen met het afval verricht;
 • De maximale duur van het parkeren is 48 uur;
 • Het parkeren van de wisselcontainer moet via een omgevingsvergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit zijn toegestaan.

Er mag gebruik worden gemaakt van één begeleidingsbrief voor alleen het 2e traject, als sprake is van tussentijds parkeren (< 48 uur) op afgesloten parkeerplaatsen van inrichtingen. In dat geval registreert de betreffende inrichting de ontvangst en afgifte van de afvalstoffen en is de locatie van herkomst voor het 2e traject: de afgesloten parkeerplaats en de locatie van bestemming: de beoogde afvalverwerker.

Wat is het verschil tussen een digitale- en een elektronische begeleidingsbrief?

Tijdens het vervoer van afvalstoffen is het gebruik van een (papieren) begeleidingsbrief verplicht. De wet biedt echter de mogelijkheid om in plaats van een papieren begeleidingsbrief een digitale gegevensdrager te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een boordcomputer, PDA, mobiele telefoon of tablet. Een digitale begeleidingsbrief is dus feitelijk niets meer dan de wettelijke verplichte gegevens (zoals op de papieren begeleidingsbrief vermeld) zichtbaar op/in een digitale gegevensdrager.

De zogenaamde 'Elektronische Begeleidingsbrief Afvalstoffen (EBA)' is een open IT-standaard voor het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie, die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen, tussen backoffice-systemen van de verschillende schakels in de afvalketen. Het is de logische vervolgstap op de digitale begeleidingsbrief. Met de EBA kunnen de voordelen van de digitale begeleidingsbrief optimaal worden benut. Zie ook https://www.sutc.nl/elektronische-begeleidingsbrief-afval