Algemene vragen

Op sommige formulieren staat ‘gebruikelijke benaming’. Wat bedoelen jullie hiermee?

Met ‘gebruikelijke benaming’ bedoelen wij de naam die u in uw bedrijf gebruikt voor het afval.

Hoelang moet ik alle documenten bewaren?

  • U moet alle formulieren vijf jaar bewaren.
  • Begeleidingsbrieven hoeft u alleen te bewaren als het afval gemeld is bij het LMA. En dus een afvalstroomnummer heeft.
  • Heeft u afval gemeld waar geen begeleidingsbrief bij hoorde? Bewaar dan alle gegevens over het afval vijf jaar. Met de gegevens bedoelen we alle gegevens die u moet invullen op de begeleidingsbrief.