Hoe meldt u afval

Wanneer moet ik het afval melden?

Moet u afval melden bij het LMA? Dan moet u dit doen binnen 4 weken na de laatste dag van de maand. Bijvoorbeeld: het is 18 juli. Meld het afval dan voor 28 augustus.

Hoe kan ik het afval melden?

U kunt het afval op 3 manieren bij ons melden:

 • elektronisch met behulp van XML (eigen software)
 • elektronisch met behulp van de webportaal
 • per post. Vul de formulieren in die horen bij uw afval en stuur ze naar: LMA, Postbus 2232
  3500 GE Utrecht. U kunt de formulieren bestellen via beurtvaartadres.nl.

Welke gegevens moet ik melden?

Meldt u afval dat u voor het eerst ontvangt? Dan moet u deze gegevens melden:

 • het afvalstroomnummer
 • de naam van het bedrijf dat u het afval stuurde
 • de naam van het bedrijf waarvan het afval is
 • waar het afval vandaan komt
 • welke verwerker meldt het afval
 • de Euralcode
 • de gebruikelijke benaming van het afval
 • de manier waarop u het afval gaat verwerken
 • of u het afval heeft laten ophalen via een route-inzameling of een inzamelingsregeling
 • de periode waarin u het afval ontving
 • het aantal kilo's afval dat u ontving
 • het aantal vrachten afval dat u ontving

Meldt u het afval iedere maand? Dan moet u deze gegevens melden:

 • het afvalstroomnummer
 • de periode waarin u het afval ontving
 • het aantal kilo's afval dat u ontving
 • het aantal vrachten afval dat u ontving

Let op: u heeft bedrijfsnummers nodig van alle bedrijven die met de afvalstroom te maken hebben. U kunt deze bedrijfsnummers aanvragen via AMICE of met dit aanvraagformulier.

Mijn bedrijf ontvangt en verwerkt afval, en gebruikt het in ons eigen bedrijf. Moeten we dit melden?

Ja, u moet een ontvangstmelding doen. Mocht u ook verwerkt afval of restanten uit de verwerking van afval afgeven aan derden die zelf niet ontvangsten melden bij het LMA, kan het ook zijn dat u afgiftemeldingen moet doen.

Ik heb een maand niets ontvangen, wat nu?

U kunt een nulmelding doen. Hiermee laat u weten dat u niets heeft ontvangen. Zo voorkomt u dat de omgevingsdienst brieven stuurt of langskomt om te controleren of u inderdaad niets heeft ontvangen. Een nulmelding is niet verplicht.

Waarom zou ik een nulmelding doen als dat niet verplicht is?

Als u een nulmelding doet, weet de omgevingsdienst dat u niet vergeten bent om afval te melden. Zo voorkomt u dat de omgevingsdienst brieven stuurt of langskomt om te controleren of u inderdaad niets heeft ontvangen.