Niet melden, te laat melden en herinneringen

Ik heb te laat gemeld. Wat nu?

U moet uw ontvangst van afval melden. Dit moet binnen vier weken na afloop van de maand gebeuren. Doet u dit niet? Dan krijgt u van ons een bericht met een herinnering. In het bericht staat ook een nieuwe datum waarvoor u moet melden.

  • Meldt u via AMICE? Dan krijgt u de herinnering via de e-mail.
  • Meldt u met een formulier? Dan krijgt u de herinnering via de post.

Hoeft u een maand niets te melden? En doet u geen nulmelding? Dan krijgt u ook een bericht met een herinnering. Let op: als u een nulmelding doet, weet de omgevingsdienst dat u niet vergeten bent om afval te melden. Zo voorkomt u dat de omgevingsdienst brieven stuurt of langskomt om te controleren of u inderdaad niets heeft ontvangen.

Wat doen jullie als een bedrijf niet of te laat meldt?

Wij sturen elke maand een lijst met bedrijven die niet hebben gemeld naar de omgevingsdiensten. Zij kiezen wat ze hiermee doen.

Ik ben iets vergeten te melden. Wat nu?

Komt u erachter dat u een melding bent vergeten? Dan kunt u die melding alsnog doen. We noemen dit een ‘namelding’.

Ik heb een bericht gekregen met een herinnering. Wat moet ik doen?

Heeft u afval weggedaan of gekregen? Dan moet u dat alsnog melden. Heeft u geen afval weggedaan of gekregen? Dan moet u een nulmelding doen.

Ik kan niet op tijd melden. Wat nu?

Kunt u niet op tijd melden? Neem dan contact op met uw omgevingsdienst. Het LMA mag hier met u geen afspraken over maken. Let op: u krijgt altijd een bericht met een herinnering van ons. Ook als u met de omgevingsdienst heeft afgesproken dat u later mag melden.