Hoe doet u afval weg

Welke gegevens moet ik melden?

Doet u het afval weg? En meldt u het afval iedere maand? Dan moet u deze gegevens melden:

 • De Euralcode of de GN-code van het afval.
 • De naam van het afval.
 • Het aantal kilo’s afval dat u wegdoet.
 • Het aantal vrachten afval dat u wegdoet.
 • De manier waarop het afval nuttig verwerkt zal worden.
 • De naam en het bedrijfsnummer van het bedrijf dat het afval ontvangt.
 • De naam en het bedrijfsnummer van de afzender, als het afval niet bij u is ontstaan.
 • De naam en het bedrijfsnummer van de vervoerder of de inzamelaar.
 • Eventueel: de naam en het bedrijfsnummer van de bemiddelaar of handelaar.

Heeft een bedrijf nog geen bedrijfsnummer? Vraag dit dan aan via AMICE of met dit aanvraagformulier.

De plek waar ik het afval breng of waar ik het afval haal, heeft geen adres. Wat moet ik invullen?

Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld een bouwlocatie of een pompstation aan een snelweg. Schrijf dan op waar de plek ongeveer is. Bijvoorbeeld zo:

 • ‘Aan de snelweg A2, voorbij afrit Culemborg’.
 • ‘Vlakbij postcode 3544’.

Moet ik een melding doen van al het afval dat ik wegdoe?

Nee, in deze situaties hoeft u geen melding te doen:

 • U geeft afvalstoffen aan een bedrijf dat meldingsplichtig is. Dit bedrijf doet dan de melding van het afval.
 • U doet bouwafval, grond, mest of baggerspecie weg. En volgens het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit gebruik messtoffen moet de ontvanger hiervan een melding doen.
 • U heeft een betoncentrale of een asfaltinstallatie.
 • U maakt ruw staal in uw bedrijf.

Het afval dat ik wegdoe, wordt later weer naar een andere plek gebracht. Moet ik die andere plek ook noemen in mijn melding?

Nee, in uw melding noemt u alleen de ontvanger waar uw afval nu heengaat.

Ik doe grond, bouwafval, baggerspecie of mest weg. De ontvanger van mijn afval doet hiervan een melding vanuit het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit gebruik meststoffen. Moet ik ook een melding doen?

Nee, alleen de ontvanger doet een melding.

Ik heb een maand geen afval weggedaan, wat nu?

U kunt een nulmelding doen. Hiermee laat u weten dat u niets heeft weggedaan. Zo voorkomt u dat de omgevingsdienst brieven stuurt of langskomt om te controleren of u inderdaad geen afval heeft weggedaan. Een nulmelding is niet verplicht.

Waarom zou ik een nulmelding doen als dat niet verplicht is?

Als u een nulmelding doet, weet de omgevingsdienst dat u niet vergeten bent om afval te melden. Zo voorkomt u dat de omgevingsdienst brieven stuurt of langskomt om te controleren of u inderdaad niets heeft weggedaan.