Route-inzameling

Wat is route-inzameling?

Route-inzameling betekent dat een inzamelaar hetzelfde soort afval in een route bij verschillende adressen ophaalt. Tijdens de rit voegt de inzamelaar het afval samen. Een voorbeeld van route-inzameling is huis-aan-huis-inzameling van huishoudelijk afval. Voor deze vorm van inzameling gebruikt de inzamelaar één afvalstroomnummer voor de verschillende adressen waar hij het afval ophaalt.

Wat moet ik doen als ik afval ophaal met route-inzameling?

Haalt u afval op met route-inzameling? Dan moet u het volgende doen:

 • U schrijft op de begeleidingsbrief bij ‘locatie van herkomst’: ‘diverse locaties’.
 • U maakt een overzicht van de adressen waar u afval heeft opgehaald. Dit overzicht bewaart u bij de begeleidingsbrief. U geeft het overzicht niet aan het bedrijf dat het afval ontvangt.

Wat moet ik doen als ik afval laat ophalen met route-inzameling?

Laat u het afval ophalen met route-inzameling? Dan doet u een ontvangstmelding in AMICE of met een formulier.

 • Bij ‘ontdoener’ vult u de naam van de inzamelaar in.
 • Bij ‘locatie van herkomst’ schrijft u ‘diverse locaties’.

Welk afval mag ik ophalen met route-inzameling?

U mag deze soorten afval ophalen met route-inzameling:

 • Alle niet gevaarlijke afvalstoffen.
 • Batterijen en accu’s.
 • Elektrische apparaten.
 • Afval van schepen.
 • Ander gevaarlijk afval waarvoor u een inzamelvergunning moet hebben. Van dit afval mag u niet meer dan 50 kilo per adres ophalen.

Wat moet ik opschrijven in de begeleidingsbrief?

U schrijft in de begeleidingsbrief de volgende informatie:

 • Bij ‘ontdoener’ schrijft u uw eigen naam.
 • Bij ‘locatie van herkomst’ schrijft u ‘diverse locaties’.
 • U maakt een overzicht van de adressen waar u afval heeft opgehaald. Dit overzicht bewaart u bij de begeleidingsbrief. U geeft het overzicht niet aan het bedrijf dat het afval ontvangt.

Hoe moet ik de eerste ontvangstmelding doen?

Als u een eerste ontvangstmelding doet, moet u hierop letten:

 • Bij ‘ontdoener’ vult u de naam van de inzamelaar in.
 • U vinkt het hokje ‘route-inzameling’ aan.
 • Bij ‘locatie van herkomst’ schrijft u ‘diverse locaties’.

Wat is het verschil tussen route-inzameling en de inzamelaarsregeling?

Bij de inzamelaarsregeling haalt de inzamelaar één soort afval op bij verschillende bedrijven. De inzamelaar voegt het afval van de verschillende bedrijven onderweg niet samen. Bij route-inzameling gebeurt dat wél.

Huishoudelijk afval wordt opgehaald met route-inzameling. Op welke moment gelden hiervoor de regels voor bedrijfsafval?

Voor huishoudelijk afval gelden de regels voor bedrijfsafval zodra het afval in de vuilniswagen ligt. Of in een ander vervoermiddel waarmee het huishoudelijk afval is opgehaald. Vanaf dat moment moet de inzamelaar een begeleidingsbrief hebben voor het afval.