Spreekuur LMA wijzigingen 2022: iedere dinsdag tussen 10 en 11 uur

Gepubliceerd 22 november 2021

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) organiseert vanaf dinsdag 23 november 2021 iedere dinsdag (behalve dinsdag 28 december 2021), een spreekuur. In dit spreekuur kunt u vragen stellen over de wijzigingen die in 2022 worden doorgevoerd, als het gaat om het melden van ontvangen of afgegeven afvalstoffen bij het LMA.

De wijzigingen hebben betrekking op het melden van een vervoerder voor gevaarlijk afval en het melden met een handelsregisternummer als het gaat om een ontdoener, afzender, inzamelaar, bemiddelaar, eerste afnemer.

Deze wijzigingen worden per 1 juli 2022 verplicht.

Voor die tijd is er een transitieperiode voor melders om zaken voor te bereiden.

U kunt tussen 10 en 11 uur (op iedere dinsdag, behalve 28 december 2021) terecht met uw vragen door deel te nemen aan een spreekuur dat via MS Teams wordt georganiseerd.

Deelnemen kan door te klikken op de volgende link: