Webinars, spreekuur en informatievoorziening wijzigingen 2022

Gepubliceerd 4 november 2021

Zoals in webinars van juni 2021 voor melders, softwarebedrijven en toezichthouders al in grote lijnen is aangegeven, zal er in 2022 veel veranderen voor de meldingen bij het LMA. Daarom organiseren wij enkele bijeenkomsten.

Met name voor de melders en de softwarebedrijven die de meldingen faciliteren, gaat er veel veranderen.

Webinars in november 2021

Maandag 8 november 2021 (tussen 13 en 15 uur) organiseert het LMA een webinar voor softwarebedrijven om de nieuwe XML-specificaties te bespreken. De uitgebreide aankondiging stond eerder al op LMA.nl.

Maandag 22 november 2021 (tussen 10 en 11 uur) organiseert het LMA een webinar voor melders die digitaal melden (via meldsoftware of door in te loggen in AMICE).

Maandag 29 november 2021 (tussen 10 en 11 uur) organiseert het LMA een webinar voor melders die schriftelijk melden.

Aanmelden voor 22 en/of 29 november kan door een mail te sturen naar rapportage@lma.nl.

Spreekuur LMA

Er zijn ook plannen om vanaf medio november een spreekuur via MS Teams in te richten.

Ieder dinsdag van 10 tot 11 uur, beginnende op 23 november 2021, hebben melders de mogelijkheid om in te loggen op een MS Teams-link.

Vervolgens kunnen vragen gesteld worden over de wijzigingen die in 2022 ingaan.

U bent van harte welkom om aan te haken. De link en informatie over toegang tot het spreekuur volgen nog.

Wijzigingen per 1 januari 2022?

In een notendop hebben de wijzigingen per 2022 betrekking op het melden van een vervoerder voor gevaarlijk afval en het melden met een handelsregisternummer in plaats van een bedrijfsnummer.

Zoals in de webinars in juni aangegeven en zoals we ook in het spreekuur en de webinars zullen benadrukken:

Deze wijzigingen worden niet van de een op de andere dag doorgevoerd. Er wordt een transitieperiode geboden om melders de mogelijkheid te geven om zich voor te bereiden op de wijzigingen.