Uitgesproken: meer samenwerken

Gepubliceerd 19 mei 2016

In de rubriek Uitgesproken is een nieuwe editie verschenen. Ditmaal is het woord aan Jan Dirk Nijkamp, interim directeur van OD Brabant Noord. Hij pleit voor meer samenwerking tussen omgevingsdiensten.

"Op basis van welke informatie maken we onze keuzes?" Met die vraag opent Nijkamp zijn verhaal. Hij beschrijft dat het ideaal is om te werken op basis van feitelijke kennis, maar dat omgevingsdiensten zover nog niet zijn. "Voor alle omgevingsdiensten geldt dat ze veel taken en beperkte middelen hebben. Ze roeien met de riemen die ze hebben."

Samenwerking is cruciaal

Nijkamp: “Om tot goede inzichten te komen, is samenwerking tussen omgevingsdiensten van cruciaal belang. Dat is mijn overtuiging."

Verder lezen

Lees het volledige artikel, waarin Nijkamp onder meer een pleidooi houdt voor thematische samenwerking.