Uitgesproken: Paul Schuurmans

Gepubliceerd 8 juli 2016

In de rubriek Uitgesproken is een nieuwe editie verschenen. Ditmaal is het woord aan Paul Schuurmans, directeur van OD Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Hij bespreekt het belang van een dialoog over doelen met opdrachtgevers.

Schuurmans vertelt dat dialoog de afstand tussen omgevingsdiensten en opdrachtgevers kleiner kan maken. “Dan kan er een vertrouwensband ontstaan. En dan kun je beter met elkaar samenwerken en betere resultaten boeken.”

Straffen

Schuurmans benadrukt dat het gesprek zou moeten vertrekken vanuit de doelen van opdrachtgevers. “Is straffen het doel? Of gaat het om naleving, om zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven zich aan de regels houden?”

Verder lezen

Lees het volledige interview met Paul Schuurmans, waarin hij zich onder meer uitspreekt over de rol van omgevingsdiensten.