Technisch onderhoud AMICE

Gepubliceerd 31 augustus 2015

Dinsdag 1 september 2015 is AMICE in onderhoud. We gaan dan volledig over op eHerkenning.

U kunt dan geen autorisatie aanvragen met uw eHerkenningsmiddel, vanaf 1 september middernacht tot na het technisch onderhoud.

Doet u wel een aanvraag? Dan moeten wij uw aanvraag afkeuren. U kunt na het technisch onderhoud een nieuwe aanvraag doen.

Maakt u nog geen gebruik van eHerkenning? Dan kunt u na het technisch onderhoud niet meer inloggen in AMICE. Maakt u gebruik van speciale meldsoftware en u heeft nog geen eHerkenning? Dan kunt u ook niet meer melden met uw meldsoftware.