Strategische quickscan versterkt werkplannen

Gepubliceerd 25 april 2016

Het is belangrijk dat omgevingsdiensten snel risicovolle branches en afvalstromen in kaart kunnen brengen. Vanuit deze motivatie startte onlangs de expeditie ‘Strategische quickscan’. De eerste ervaringen zijn positief.

De strategische quickscan wordt een LMA-product dat omgevingsdiensten inzicht biedt in ontwikkelingen rondom afvalstoffen in hun werkgebied. Dit helpt hen bij het versterken en onderbouwen van hun werkplannen. Voortaan kunnen zij beter de aandachtspunten voor toezicht en handhaving bepalen.

Testfase

De expeditie startte eind maart. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers hun ervaringen met afvalstromen en branches die een risico vormen in kaart gebracht. Het LMA heeft de bal vervolgens opgepakt. Resultaat: een reeks testuitwerkingen van strategische quickscans. Deze zijn goed ontvangen.

Alle afvalstromen

De strategische quickscan brengt alle afvalstromen in kaart, en zoomt in wanneer daar aanleiding toe is. Een voorbeeld: het aantal afgegeven loodaccu’s in een werkgebied in Oost-Nederland. Uit de gegevens in AMICE blijkt een scherpe daling: van 600.000 kilogram in 2013 naar 300.000 kilogram in 2015.

Aanknopingspunten

Het voorbeeld toont hoe een quickscan aanknopingspunten biedt voor het werkplan. De omgevingsdienst kan nu beter bepalen welke inzet gewenst is. In dit geval lijkt extra toezicht op de omgang met loodaccu’s wenselijk. Maar de omgevingsdienst kan ook oordelen dat de daling logisch te verklaren is.

Werkplannen

In de komende periode verzorgt het LMA voor drie omgevingsdiensten een volledige strategische quickscan. Zij kunnen deze meteen gebruiken voor hun werkplannen voor 2017. Het LMA onderzoekt daarnaast of de drie quickscans overeenkomsten vertonen. Deze kunnen waardevol zijn voor alle omgevingsdiensten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de strategische quickscan? Neem contact op met Tjerk ter Veen, via tjerk.ter.veen@rws.nl of 06 11 52 62 99. Of met Remco Schoonenberg, via remco.schoonenberg@rws.nl of 06 21 14 99 10.