Strategische Quickscan 2018 aangereikt bij omgevingsdiensten

Gepubliceerd 4 maart 2019

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in de afgelopen maand de Strategische Quickscan 2018 aan alle omgevingsdiensten verstuurd. Met de Strategische Quickscan kunnen Omgevingsdiensten nog beter hun strategie bepalen voor de komende jaren. De strategische Quickscan is dit jaar eerder aangeboden dan voorgaande jaren. Dit om de omgevingsdiensten meer tijd te geven de Quickscan in de praktijk te implementeren.

Relevante afvalstromen en branches opsporen

De Strategische Quickscan heeft als doel om, op basis van de meldgegevens van het LMA, omgevingsdiensten nog beter hun strategie te kunnen laten bepalen. De Strategische Quickscan biedt namelijk overzichten van ontvangen en afgegeven afvalstoffen op werkgebied-niveau. Lekstromen of potentieel illegale handelingen met afval worden vaak inzichtelijk door totaalplaatjes te maken op werkgebied-niveau.

Aan sommige afvalstromen en betrokken branches kan meer aandacht besteed worden als hier aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als in een werkgebied van een omgevingsdienst afvalstromen die een afname vertonen in de hoeveelheid aan afgegeven verontreinigde grond of asbest. Ook de afname van de hoeveelheid aan afgegeven loodaccu’s of oliehoudende stromen kan interessant zijn om nader te onderzoeken. Dit type veranderingen is met de nieuwe Strategische Quickscan goed inzichtelijk te maken.

Strategische Quickscan 2018: zonder analyse van het LMA

In tegenstelling tot eerdere Strategische Quickscans is er in overleg met omgevingsdiensten afgesproken om de Quickscan over 2018 meer een “dashboard” vorm te geven. Dat zorgt er voor dat de Strategische Quickscan aanzienlijk vroeger in het jaar kon worden opgeleverd: niet meer eind april maar medio februari. In de afgelopen jaren werd er nog een analyse door het LMA per Omgevingsdienst geschreven. Dit jaar krijgen medewerkers van omgevingsdiensten zelf de mogelijkheid om relevante afvalstromen en/ of branches op te sporen met een spreadsheet waar alle gegevens in grafiekvorm zijn te presenteren.

Uiteraard blijft het LMA actieve ondersteuning bieden aan omgevingsdiensten om de signalen die uit de Strategische Quickscan naar voren komen verder te onderzoeken. Dankzij de samenwerking tussen omgevingsdiensten en het LMA is het product in de praktijk effectiever te gebruiken.