Uw werkplannen aanscherpen met de Strategische Quickscan

Gepubliceerd 14 oktober 2016

Zicht krijgen op risicovolle branches en afvalstromen, voor veel omgevingsdiensten is dat een belangrijke ambitie. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) steekt de helpende hand toe. Het LMA doet dit met een nieuw product: de Strategische Quickscan.

De Strategische Quickscan brengt alle afvalstromen in kaart, en zoomt in wanneer daar aanleiding toe is. De analyse wordt uitgevoerd door specialisten van het LMA. Zij putten hiervoor uit de meldgegevens in AMICE. Het resultaat helpt bij het toezicht: u kunt de juiste strategische vragen stellen.

Compleet en waardevol

De Strategische Quickscan is het resultaat van een expeditie. Omgevingsdiensten die deelnamen aan de expeditie zijn enthousiast geraakt. “Het is een compleet en waardevol product, dat we graag structureel van het LMA ontvangen”, zo liet een deelnemer weten.

Koppeling met praktijk

“Om de koppeling met de praktijk van de betreffende omgevingsdienst te waarborgen, biedt de rapportage ook ruimte om ervaringen van de werkvloer te vermelden”, vertelt Tjerk ter Veen van het LMA. “Zo maken we het beeld echt compleet.”

Strategie bepalen

De Strategische Quickscan biedt tastbare voordelen. De voornaamste is dat de quickscan het makkelijker maakt om de strategie te bepalen. Als afvalstromen afwijken van de verwachtingen of van de landelijke trend, dan kan dat richting geven aan het werkplan. Bovendien kan de quickscan door omgevingsdiensten ook als hulpmiddel worden gebruikt voor risico- en omgevingsanalyses.

Signalen voor toezicht

Een voorbeeld uit de praktijk illustreert dit. Zo bleek tijdens de expeditie dat de hoeveelheid afgegeven primaire grond binnen een specifiek werkgebied over een periode van drie jaar met liefst 80 procent daalde. Landelijk was deze daling niet te zien. Een belangrijk signaal voor verscherpt toezicht.

Prangende vragen beantwoorden

Voorbeelden van vragen die aan de hand van de Strategische Quickscan kunnen worden beantwoord:

• Welke afvalstoffen in ons werkgebied zijn het onderzoeken waard?
• Binnen welke sectoren in ons werkgebied zijn opvallende afwijkingen zichtbaar?
• Welke branches in ons werkgebied verdienen onze verscherpte aandacht?

Aan de slag

De voordelen van een Strategische Quickscan benutten voor uw werkplannen voor 2017?
Neem contact op met: