Spreekuur LMA wijzigingen 2022: iedere dinsdag tussen 10 en 11 uur

Gepubliceerd 22 november 2021

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) organiseert iedere dinsdag een spreekuur. In dit spreekuur kunt u vragen stellen over de wijzigingen die in 2022 worden doorgevoerd, als het gaat om het melden van ontvangen of afgegeven afvalstoffen bij het LMA.

De wijzigingen hebben betrekking op het melden van een vervoerder voor gevaarlijk afval en het melden met een handelsregisternummer als het gaat om een ontdoener, afzender, inzamelaar, bemiddelaar, eerste afnemer.

U kunt tussen 10 en 11 uur terecht met uw vragen door deel te nemen aan een spreekuur dat via MS Teams wordt georganiseerd.

Deelnemen kan door te klikken op de volgende link: