Schakeldag 2018

Gepubliceerd 27 juni 2018

Op 26 juni heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), zoals ieder jaar, een workshop gehouden op de Schakeldag. Dit jaar besteedde het LMA aandacht aan het gebruik van meldgegevens van bronbestanden (zoals die van het LMA, maar zeker ook anderen), om informatie gestuurd te kunnen handhaven.

Met enkele voorbeelden uit de praktijk, over illegale activiteiten met asbest en het lozen van afvalstoffen op een riool, werd inzichtelijk gemaakt dat informatie gestuurd denken en handelen loont!

De deelnemers aan de workshop waren voornamelijk: handhavers, vergunningverleners, juristen en beleidsbepalers van vooral Omgevingsdiensten en gemeentes.