Risicoprofiel Afvalproducent nadert voltooiing

Gepubliceerd 20 april 2016

De expeditie die omgevingsdiensten helpt de omgevingsrisico’s van afvalproducenten beter te bepalen, nadert zijn eindfase. Nog voor de zomer kan elke omgevingsdienst bij het LMA een voorbereidingsrapportage voor afvalproducenten opvragen.

Gedurende de expeditie is een duidelijk accent aangebracht. Het eindresultaat focust op de ontwikkeling van hoeveelheden afgegeven afvalstoffen over tijd. Door dit voor bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar in kaart te brengen, kunnen opvallende afwijkingen zichtbaar worden. Zowel een daling als een toename van een of meerdere stoffen kan reden zijn voor alertheid.

Ook zicht op melders

In de expeditie is ook gekeken hoe de ontvangers van afgegeven afvalstoffen in kaart kunnen worden gebracht. Dit zijn de melders van de gegevens. Voor het ketentoezicht is het waardevol de relatie tussen melders en afvalproducenten in beeld te brengen.

Nauwe samenwerking

In de expeditie trekt het LMA samen op met omgevingsdienst Achterhoek. In nauwe samenwerking zijn inmiddels zeven risicoprofielen van afvalproducenten opgesteld, voornamelijk voor bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. Zo wordt in verschillende rondes het uiteindelijke analyseproduct ontwikkeld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Risicoprofiel Afvalproducent? Neem contact op met Tjerk ter Veen, via tjerk.ter.veen@rws.nl of 06 11 52 62 99. Of met Remco Schoonenberg, via remco.schoonenberg@rws.nl of 06 21 14 99 10.