Risicoprofiel afvalverwerker: goed voorbereid op controle

Gepubliceerd 2 oktober 2017

Met een risicoprofiel afvalverwerker kunnen Omgevingsdiensten hun controles bij afvalverwerkende bedrijven een extra dimensie geven. Ze kunnen gerichte vragen stellen over afwijkingen in de ontvangen en afgegeven (afval)stofstromen en fouten in meldgedrag. Steeds meer Omgevingsdiensten maken gebruik van dit gratis product.

Het product: Risicoprofiel afvalverwerker

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) beschikt over een schat aan informatie over inrichtingen die afval ontvangen of verwerken. Het risicoprofiel afvalverwerker (ook wel voorbereidingsrapportage genoemd) geeft  een overzicht wat er op een specifieke inrichting is gebeurd.
Want welke afvalstoffen zijn door de inrichting ontvangen en hoe is dit afval verwerkt? Welke (afval)stoffen zijn er aan derden afgegeven? Klopt de in-/uit-balans eigenlijk wel? Is de inrichting op tijd met alle meldingen?

Deze vragen worden in de rapportage beantwoord. De toezichthouder weet dan welke onderwerpen worden aangesneden bij de controle.

Ook andere bronbestanden dan enkel AMICE

Buiten de meldgegevens van AMICE worden ook de bekende meldgegevens van het meldpunt Bodemkwaliteit (Bodem+) en de EVOA-transporten (Inspectie Leefomgeving en Transport) in de rapportage gepresenteerd. Op die manier ontstaat een compleet overzicht van wat er rond (afval)stoffen op de desbetreffende inrichting speelt.

Voorbeelden uit de praktijk

Bij een bezoek aan een grondbank in Limburg maakte het risicoprofiel afvalverwerker duidelijk dat de administratie van meerdere bouw- en sloopafvalstromen nog te wensen overliet. Inzichtelijk is gemaakt dat de inzamelaarsregeling niet correct werd toegepast door het bedrijf.

Bij een bezoek aan een bedrijf in Zuid-Holland is aan het licht gekomen dat er bij de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen naar Duitsland, gebruik wordt gemaakt van een EVOA-kennisgeving die daar niet geschikt voor is. Door het gebruik van het risicoprofiel afvalverwerker was dit eenvoudig vast te stellen.

Risicoprofiel Afvalverwerker opvragen?

Wilt u een risicoprofiel afvalverwerker opvragen? Neem contact op met: