Risicoprofiel Afvalproducent goed ontvangen

Gepubliceerd 31 mei 2016

De eerste toezichthouders doen in de praktijk ervaring op met het Risicoprofiel Afvalproducent. De voorbereidingsrapportage, die werd ontwikkeld tijdens een expeditie van het LMA, is goed ontvangen.

Het risicoprofiel is een document dat vooral inzicht biedt in de ontwikkeling van hoeveelheden afgegeven afvalstoffen bij afvalproducenten binnen een bepaalde periode. Opvallende afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor verscherpt toezicht.

Tijd besparen

Toezichthouders reageren positief op het Risicoprofiel Afvalproducent. Een van de eerste gebruikers verwoordde het als volgt: “Een compact document dat snel inzicht geeft in het afvalstoffenbeleid van een bedrijf. Hiermee kunnen we tijd besparen en efficiënter werken.”

Meer informatie

Ook aan de slag met het Risicoprofiel Afvalproducent? Neem contact op met Tjerk ter Veen, viatjerk.ter.veen@rws.nl of 06 11 52 62 99. Of met Remco Schoonenberg, via remco.schoonenberg@rws.nl of 06 21 14 99 10.